مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

12-اسکيزوفرني و ساير اختلالات سايکوتيک
5-بالینی 12-اسکيزوفرني و ساير اختلالات سايکوتيک
لیست زیر مجموعه ها
4-راهکارهای درمان اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک (0)
3-ارزیابی اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک (0)
2-سبب شناسی اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک (0)
1-معرفی اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک (0)