مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-دلگرمی
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده 5-دلگرمی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
ایجاد اعتماد به نفس و تقویت احساس ارزشمندی در کودک
همه چیز درباره‌ی جلسات خانوادگی
چگونه به فرزندتان گوش کنید؟
1