مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

7-سوالات کودکان
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده 7-سوالات کودکان

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
درک احساسات کودک
گفت‌وگو با کودکان
روش‌های تمجید و انتقاد کودکان
1