مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
مریم سلمانی
نسیم احمدی
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

10-فرهنگ تفاهم
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده 10-فرهنگ تفاهم

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 10 مطلب
ترس‌ها و تردید‌های والدین در مورد روش بدون باخت
به کار بستن روش بدون باخت
تغییر رفتار ناخوشایند با تغییر دادن محیط
آیا استفاده از قدرت والدینی لازم و بجاست؟
چگونه از اخراج شدن از مقام پدر و مادری بپرهیزیم؟
آیا تسلط بر بچه‌‌ها و تعیین حدود لازم است؟
برخورد‌های اجتناب‌ناپذیر والدین و بچه‌‌ها
پیام‌های کلامی ‌والدین
والدین و تربیت
آشنایی با زبان تفاهم در گفت‌و گو با بچه‌ها
1