مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

3-اختلال شخصیت خودشیفته
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 3-اختلال شخصیت خودشیفته
لیست زیر مجموعه ها
1-معرفی شخصیت خودشیفته (0)
2-سبب شناسی شخصیت خودشیفته (0)
3-ارزیابی شخصیت خودشیفته (0)
4-راهکارهای درمان شخصیت خودشیفته (0)