مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-اختلال شخصیت گوشه گیر
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 5-اختلال شخصیت گوشه گیر
لیست زیر مجموعه ها
1-معرفی شخصیت گوشه گیر (0)
2-سبب شناسی شخصیت گوشه گیر (0)
3-ارزیابی شخصیت گوشه گیر (0)
4-راهکارهای درمان شخصیت گوشه گیر (0)