مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

7-اختلال شخصیت منفی گرا
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 7-اختلال شخصیت منفی گرا
لیست زیر مجموعه ها
1-معرفی شخصیت منفی گرا (0)
2-سبب شناسی شخصیت منفی گرا (0)
3-ارزیابی شخصیت منفی گرا (0)
4-راهکارهای درمان شخصیت منفی گرا (0)