مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

8-اختلال شخصیت نمایشی
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 8-اختلال شخصیت نمایشی
لیست زیر مجموعه ها
1-معرفی شخصیت نمایشی (0)
2-سبب شناسی شخصیت نمایشی (0)
3-ارزیابی شخصیت نمایشی (0)
4-راهکارهای درمان شخصیت نمایشی (0)