مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

روزهای مطالعه
1-تحصیلی روزهای مطالعه

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 10 مطلب
ارتباط مطالعه با يادگيري
اصول یادگیری و مطالعه
آگاهی از شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری
آشنایی با سه روش کاربردی در مطالعه
برنامه‌هاي عملي براي مطالعه
انگیزه تحصیلی
افزايش تمركز هنگام مطالعه
بهداشت مطالعه
نظام برتر مطالعه
برنامه‌هاي عملي براي مطالعه
1