مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

روزهای مطالعه
1-تحصیلی روزهای مطالعه

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 10 مطلب
ارتباط مطالعه با يادگيري
اصول یادگیری و مطالعه
آگاهی از شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری
آشنایی با سه روش کاربردی در مطالعه
برنامه‌هاي عملي براي مطالعه
انگیزه تحصیلی
افزايش تمركز هنگام مطالعه
بهداشت مطالعه
نظام برتر مطالعه
برنامه‌هاي عملي براي مطالعه
1