مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

شب‌های امتحان
هوش و استعداد شب‌های امتحان

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 8 مطلب
امتحان و اضطراب
استراتژی‌های امتحان
اضطراب امتحان و سبب‌شناسی آن
اضطراب امتحان و دلایل آن
چگونه با اضطراب امتحان مقابله کنیم؟
توصیه های امتحانی
با شروع امتحانات چگونه استرس را از خود دور سازيم؟
استراتژی‌های امتحان
1