مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-مشاوره تحصیلی چیست؟
1-تحصیلی 1-مشاوره تحصیلی 1-مشاوره تحصیلی چیست؟

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
تاریخچه‌ی مشاوره تحصیلی در دنیا و ایران
با مشاوره‌ی تحصیلی آشنا شویم
1