مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

دکتر فاطمه شهامت
اطلاعات مشاورين مركز صبادکتر فاطمه شهامت
ارسال شده در تاریخ: 9 آذر 1393

فاطمه شهامت

دارای مدرک کارشناسی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی از دانشگاه خوارزمی تهران

دکتری روان‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی

لینک صفحه شخصی خانم شهامت

روانکاوی

رویکرد درمانی

- عضو هیئت علمی دانشگاه خیام مشهد

- تدریس دروس نظریه‌های شخصیت- روانشناسی فیزیولوژیک- روانشناسی عمومی- احساس و ادراکدر دانشگاه فردوسی مشهد

- تدریس درس روانشناسی بالینی کودکدر مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی

- تدریس دروس روانشناسی هوش و سنجش آن، روانشناسی عمومی (دانشگاه پیام نور مرکز فریمان، نیمسال دوم 1385 و نیمسال اول 1386)

تدریس دروس روانشناسی عمومی، روانشناسی هوش و سنجش آن، آسیب شناسی روانی، روش تحقیق-(دانشگاه پیام نور واحد تربت جام 1385- دیماه 1388)

-مشاوره در دانشگاه پیام نور( 1386-1388)

-مشاوره در مرکز مشاوره درج محبت(1387 تا کنون)

- مشاور مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی ( از مهر 1390 تا کنون)

- مشاوره و رواندرمانی در مرکز صبا(از بهمن ماه 1391 تا کنون)

- مشاور خانواده در طرح خانواده پایدار دادگستری مشهد ( از مهر تا اسفند1391 )

- شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی کارکردهای شناختی مغز، دکتر وحید نجاتی، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی، 1389

- شرکت در کارگاه روان‌تحلیلگری، دکتر تورج مرادی، مرکز مشاوره آستان قدس، 1388

- شرکت در مجموعه کلاس‌های فرویدخوانی از زمستان 1391 تا کنون، مشهد، مرکز مشاوره صبا(8 جلسه تا کنون)

- شرکت در کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی ، دکتر مجید علیلو ، پاییز 91

- شرکت در کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس، دکتر مجید علیلو، پاییز 91

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای

 

مقالات علمی پژوهشی :

1- سبک­های شناختی و خودتنظیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیطهای سنتی.فاطمه شهامت ده سرخ، دکتر پروین کدیور، دکتر ولی ا.. فرزاد (فصلنامه تعلیم و تربیت. سال 24. شماره 2 تابستان 1387 ص 59-41)

2- رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، فاطمه شهامت ده سرخ، دکتر پروین کدیور، دکتر ولی ا.. فرزاد ( مطالعات تربیتی و روانشناسی. دروه نهم. شماره اول سال 87 ص 143- 157)

3- بررسی رابطه سبک­های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه. فاطمه شهامت ده سرخ، علیرضا ثابتی، ( مطالعات تربیتی و روانشناسی. دروه یازدهم. شماره2 سال 89 ص 239- 254)

4- پیش بینی نشانه های سلامت عمومی( جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. فاطمه شهامت( فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1389)

5- بررسی رابطه محیط اجتماعی ( جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستانی. انسی کرامتی، فاطمه شهامت ده سرخ، حسین خسروی ( فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1390)

6- پیش بینی رفتار کارآفرینانه با توجه به تیپهای شخصیتی شانزده گانه و متغییرهای جمعیت شناختی در شرکت رینگ سازی مشهد. فاطمه شهامت، نرگس یعقوبی، علی اصغر شهامت( مجله روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، در دست داوری)

7- بررسی سوگیری توجه در اضطراب صفت و حالت: پارادایم جستجوی نقطه. فاطمه شهامت ده سرخ، جواد صالحی فدردی. ( فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1392، ص 181-194)

مقالات ارائه شده در همایش:

1- خاطره آب در ذهن شاعر کویر( بررسی مصادیق ناهوشیار شخصی و جمعی). زهره هاشمی و فاطمه شهامت. ارائه در همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای آن. چاپ شده در: الفبای زندگی، خلاصه مقالات همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن، آبان 1388، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوی مشهد

2- تحلیلی بر مصادیق ناهوشیار جمعی در منظومه بانو گشسب نامه. فاطمه شهامت، زهره هاشمی و دکتر محمود فتوحی. ارائه در همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران. چاپ شده در: مجموعه مقالات اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی ایران، اسفند 1388، دانشگاه شهید بهشتی، ص88

3- طرحواره های ناکارآمد اولیه و کیفیت زندگی، فاطمه شهامت، محبوبه فرقانی، تکتم کاظمینی ، ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، اردیبهشت ماه 1391

4. Cognitive styles as predictors of interference on Dot-Probe Test. Salehi Fadardi Javad, Shahamat Fateme, Presented in 4th International Conference of Cognitive Science.


بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت

فاطمه شهامت ده سرخ 1 ؛ جواد صالحی فدردی1 ؛ سیدامیر امین یزدی1 ؛ علی طلایی2

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

مقاله 8، دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 117-130

 

 

بررسی بازداری رفتاری در مبتلایان به وسواس شستشو: پارادایم توقف علامت

فاطمه شهامت1 ؛ جواد صالحی فدردی  2 ؛ سید امیر امین یزدی2 ؛ علی طلایی3

بررسی بازداری رفتاری در مبتلایان به وسواس شستشو: پارادایم توقف علامت

مقاله 2، دوره 18، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 76-81

 

سوابق پژوهشی

شنبه‌ها: 18-22

چهارشنبه‌ها: 15 - 22

پنج شنبه ها:15 - 22

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا:

(پذیرش فردی)

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 11:37:46
اقدام کننده: امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 8458