مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

مجتبی پورمحقق
اطلاعات مشاورين مركز صبامجتبی پورمحقق
ارسال شده در تاریخ: 30 آبان 1394

مجتبی پورمحقق

دانشجوی دکتری علوم شناختی گرایش روانشناسی؛ پژوهشکده علوم شناختی تهران 

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

روان‌درمانی تحلیلی

رویکرد درمانی

 

-        مدرس دروس وکارگاه‌های اموزشی: تاریخ وتحول روان‌شناسی، هوش مصنوعی، شبکه‌هایعصبیهوشمند، ژنتیکو رویکردهایتکاملی، منطقفازی، مدل‌سازیو فلسفه ذهن.

-        انجام دوره روان‌کاوی تحت نظر و آموزش دکتر بابک روشنایی

-        انجام دوره روان‌کاوی لکانی تحت نظر و آموزش دکتر حسن مکارمی

-        نوروفیدبک، کمک درمانگر گروه‌درمانی و مشاوره تحصیلی

-        مشاوره در زمینه های: اختلالات اضطرابی، افسردگی، زوج درمانی، خانواده درمانی

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای

 

زمینه‌های علاقمندی مطالعاتی و پژوهشی:

 -تحلیل وجودی

 -روانکاوی

 -زوج درمانی

 -شناخت اجتماعی و روانشناسی شناختی

 

علایق و فعالیت‌ها

 

 -اختلالات اضطرابی

 -افسردگی

 -زوج‌درمانی

 -خانواده درمانی

 -مشاوره فردیمشاوره تحصیلی و کنکور

زمینه‌های کاری

 

شنبه ویک شنبه و سه شنبه ها: 17 تا 22

چهارشنبه : 9 تا 14

 

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 17 مهر 1396 - 15:46:35
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 3964