مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

مجتبی پورمحقق
اطلاعات مشاورين مركز صبامجتبی پورمحقق
ارسال شده در تاریخ: 30 آبان 1394

مجتبی پورمحقق

دانشجوی دکتری علوم شناختی گرایش روانشناسی؛ پژوهشکده علوم شناختی تهران 

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

لینک صحه شخصی آقای پورمحقق

روان‌درمانی تحلیلی

رویکرد درمانی

 

-        مدرس دروس وکارگاه‌های اموزشی: تاریخ وتحول روان‌شناسی، هوش مصنوعی، شبکه‌هایعصبیهوشمند، ژنتیکو رویکردهایتکاملی، منطقفازی، مدل‌سازیو فلسفه ذهن.

-        انجام دوره روان‌کاوی تحت نظر و آموزش دکتر بابک روشنایی

-        انجام دوره روان‌کاوی لکانی تحت نظر و آموزش دکتر حسن مکارمی

-        نوروفیدبک، کمک درمانگر گروه‌درمانی و مشاوره تحصیلی

-        مشاوره در زمینه های: اختلالات اضطرابی، افسردگی، زوج درمانی، خانواده درمانی

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای

 

زمینه‌های علاقمندی مطالعاتی و پژوهشی:

 -تحلیل وجودی

 -روانکاوی

 -زوج درمانی

 -شناخت اجتماعی و روانشناسی شناختی

 

علایق و فعالیت‌ها

 

 -اختلالات اضطرابی

 -افسردگی

 -زوج‌درمانی

 -خانواده درمانی

 -مشاوره فردیمشاوره تحصیلی و کنکور

زمینه‌های کاری

 

شنبه ویک شنبه و سه شنبه ها: 17 تا 22

چهارشنبه : 9 تا 14

 

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 10:54:28
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 5367