مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

محسن سعیدیان اصل
ارسال شده در تاریخ: 30 آبان 1394

محسن سعیدیان اصل

دارای مدرک كارشناسي روان شناسي باليني از دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد روان شناسي باليني از دانشگاه شيراز

لیست صفحه شخصی آقای سعیدیان

سابقه فعاليت هاي حرفه ای

 1. فعاليت در مركز مشاوره دانشگاه شيراز به عنوان درمانگر و مشاور در سال 1389

 2. فعاليت در مركز سالمندان جهانديدگان شيراز به عنوان محقق و درمانگر در سال 1390

 3. فعاليت در مركز مشاوره ستاد مشترك ارتش به عنوان رواندرمانگر از مهر 1391 تا مهر 1393

 4. گذراندن دوره كارورزي حرفه اي در مرکز مشاوره پندار (زیر نظر دکتر فرزاد پازوکی) در سال 1392

 5. برگزاری كارگاه هاي مهارت هاي زندگي براي كاركنان ستاد ارتش جمهوري اسلامی ايران در سال 1393

 6. برگزاری كلاس هاي بهداشت رواني براي سربازان ستاد مشترك ارتش در سال های 1392 و 1393

 7. راه اندازی و اجراي طرح پايش سلامت كاركنان ستاد ارتش در سال 1392

 8. فعالیت در مرکز مشاوره بهزیست شهرستان چناران از ابتدای سال 1394 تا کنون

 9. همکاری با سازمان بهزیستی شهرستان چناران در برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد در سال 1394

 10. کارشناس بهداشت روان در مرکز بهداشت شهرستان چناران از سال 1394

حوزه کاری

 -درمان اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس و  اختلالات هیستری و شبه جسمی بزرگسالان با رویکرد روان کاوی

 -گروه درمانی اختلالات اضطرابی

 -برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی

سابقه فعاليت هاي پژوهشي

 1.سعيديان اصل محسن، خانزاده مصطفي، حسني جعفر، ادريسي فروغ (1391). ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي مقياس حالت دلبستگي بزرگسال. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختي. دور ششم، شماره اول

 2. خانزاده مصطفي، سعيديان اصل محسن، حسين چاري مسعود، ادريسي فروغ (1391). ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي مقياس دشواري در نظم بخشي هيجاني. مجله علوم رفتاري. دوره 6، شماره 1.

 3. خانزاده مصطفي، ادريسي فروغ، محمدخاني شهرام، شعيديان اصل محسن (1392). بررسي ساختار عاملي و مشخصات روان سنجي مقياس طرحواره هاي هيجاني بر روي دانشجويان. فصلنامه روان شناسي باليني. شماره يازدهم، سال سوم.

 4. سعيديان اصل محسن، گودرزي محمدعلي، سيدنژاد حميد (1393). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مدیریت توجه در کاهش ادراک  درد در سالمندان مبتلا به درد مزمن. مجله حكيم جرجاني (در دست چاپ).

 5. سعيديان اصل محسن، خانزاده مصطفي، ادريسي فروغ، محمدخاني شهرام(1390). مقايسه حمايت اجتماعي ادراك شده در سالمندان مبتلا به درد مزمن و سالمندان گروه كنترل. سومين كنگره انجمن روان شناسي ايران.

 6. ادريسي فروغ،سعيديان اصل محسن، خانزاده مصطفي، محمدخاني شهرام(1390). رابطه بين ابعاد ميزان حمايت اجتماعي ادراك شده و ابعاد ادراك درد در سالمندان. سومين كنگره انجمن روان شناسي ايران.

 7. حسن زاده جواد، سعيديان اصل محسن، آقامحمديان حميد (1390) شيوع شناسي خودارضايي در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد. سومين كنگره انجمن روان شناسي ايران.

 8. Seyednejad hamid, Saidian Asl Mohsen(1393). A Comparative Study of the Ability of Facial Emotional Expressions Recognition and its Relationship with Communication Skills in Iranian Patients with Mood Disorders. Galen medical journal (Accept).

عضويت ها

1.    عضويت در انجمن روان شناسي ايران به شماره عضويت 18818

2.    عضويت در سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران به شماره عضويت 11493

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا:

یک شنبه ها : 17- 22

پنج شنبه ها: 18:30 - 22

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 10:49:25
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 5335