مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

نسیم احمدی
ارسال شده در تاریخ: 20 بهمن 1395

 

نسیم احمدی

دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

لینک صفحه شخصی خانم احمدی

رویکرد درمانی

cbt

 

 

 

 

سوابق آموزشی پژوهشی و حرفه ای

مسئول دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

همکاری بامرکز مشاوره آرامش روان مشهد

مرکز مشاوره(پردیس) خوابگاه علوم پزشکی

همکاری با طرح خانواده پایدار؛ طرح سنجش زوجین

همکاری با پروژه های شهرداری اعم از برگزاری کارگاه و جلسات مشاوره فردی(منطقه 5و9 و12مشهد)

مدیر مسئول پمفلیت ماهنامه روانشناختی همراز ( نشریه دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی)

همکاری با مرکز مشاوره موسسهاموزش عالی خردگرایان مطهر

همکاری با مرکز مشاوره موسسهاموزش عالی سلمان

همکاری با دفتر مشاوره موسسه اموزش عالی آزاد خوارزمی

همکاری با روزنامه خراسان در صفحه مشاوره خانواده( زندگی سلام)

همکاری و رواندرمانی با خانه های کودکان بی سرپرست

تدریس در دانشگاهای علمی کاربردی مشهد.کد مدرسی:9310000111292 

همکاری با ستاد ازدواج دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سوابق پژوهشی

*عنوان بررسی ارزیابی های عصب روانشناختی اثربخشی اجتماع درمان مدار دردرمان سوءمصرف کنندگان متاآمفتامین. محموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری.سال 93

*اثربخشی زوح درمانی شناختی رفتاری در بهبود نظم جویی شناختی هیجان بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین.مجله روانشناسی معاصردوره نهم. شماره1 . بهار 94

*بهبود تنظیم شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین از خلال زوج درمانی شناختی- رفتاری. سخنرانی در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 94

*امروز من شاید فردا تو. انتشارات دانشگاه فردوسی. 94

علایق و فعالیتها

در حیطه مشاوره پیش از ازدواج

خانواده و زوج درمانی

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

شنبه ها 9 تا 18

سه شنبه ها  9 تا 15

پنج شنبه ها 9 تا 18

 
تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 10:41:10
اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 3196