مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

مسعود مقدس زاده بزاز
ارسال شده در تاریخ: 7 تیر 1396

مسعود مقدس زاده بزاز

دارای مدرک کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

(دانشگاه فردوسی مشهد)  PhD دانشجو سال آخر دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی جهموری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

لینک صفحه شخصی آقای مقدس زاده

تحلیلی

 

رویکرد درمانی

درمان های تکنولوژیک (تمرین های شناختی)

رویکرد جانبی

·         مدرس دانشگاه غیرانتفاعی خیام

.        مدرس دانشگاه امام رضا (ع)

·         مدرس موسسه آموزش عالی حکمت رضوی (1390 تا کنون)

·         مدرس دانشگاه فردوسی مشهد (1393 تا کنون)

·         دروس تدریس شده: اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی مشاوره، روانشناسی جنایی، روانشناسی بالینی کودک، زبان و تفکر

 

 

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای

 

 

 

·         ناظر فنی طرح خدمات مشاوره ای در دادگاه های خانواده (1388-1390)

·         ناظر فنی اجرای طرح خانواده پایدار در دادگستری استان.(1390- 1391)

·         روانشناس همکار با متخصصان تغذیه و رژیم درمانی مشهد و تهران (1386 تا کنون)

·         روانشناس تحلیلی تحت نظارت از سال 1394 تا کنون

 

 

سوابق حرفه ای

 

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله

1

What feeds obesity? The role of eating type and attentional bias

Wales institute of cognitive neuroscience (WICN)

Annual Conference

2009

جواد صالحی فدردی

مسعود مقدس زاده بزاز

امید رضازاده

 

2

What feeds obesity? The role of eating type and attentional bias

11th European Congress of Psychology – Oslo

2009

جواد صالحی فدردی

مسعود مقدس زاده بزاز

امید رضازاده

 

3

A combi-stroop test for measuring food-related attentional bias

Experimental and Clinical Psychopharmacology

2011

جواد صالحی فدردی

مسعود مقدس زاده بزاز

4

بررسیسوگیریتوجه،سبکهایخوردن،ونمایهتودهبدنیدرافرادرژیمگیرندهوعادی

مجله روانشناسی بالینی

1392

جواد صالحی فدردی

مسعود مقدس زاده بزاز

سید امیر امین یزدی

محسن نعمتی

5

Efficacy of the attention control training program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters

 

Appetite

2017

مسعود مقدس زاده بزاز

جواد صالحی فدردی

جان پارکینسون

 

فعالیت‌های پژوهشی

شنبه  ها عصر

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 10:38:05
اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 4070