مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

نمونه آزمون های ازدواج و زوج
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتنمونه آزمون های ازدواج و زوج
ارسال شده در تاریخ: 17 بهمن 1397

نمونه آزمون های ازدواج و زوج

کاربرد آزمون ها در روابط خانوادگی و ازدواج                                                                                                                                                            

یکی از مهمترین کاربردهای آزمون ها، دوره ی آشنایی زوجین و پیش از ازدواج می باشد. با استفاده از آزمون ها، افراد در آستانه ی ازدواج می توانند خود و نیازهای خود را بهتر بشناسند. همچنین با شباهت ها و تفاوت های خود با طرف مقابل آشنا شوند و در نتیجه با آگاهی بیشتری زندگی مشترک خود را آغاز نمایند.

آزمون های سنجش بالینی روابط خانوادگی و زناشویی در مراکز مشاوره و روان درمانی به منظور تشخیص مشکلات موجود در روابط زناشویی و خانوادگی به کار می رود. این آزمون ها علاوه بر تشخیص، می تواند در پرداختن به ابعاد آسیب دیده ی روابط خانوادگی و زناشویی کمک کند.

Cattel Male&Female -1

Cattel16 Female -2

Cattel16 Male -3

Enrich115 -4

MBTI Female -5

MBTI Male -6

NEO Couple -7

NEO240 Female -8

NEO240 Male  -9

 

تاریخ آخرین ویرایش: 17 بهمن 1397 - 12:57:43
اقدام کننده: شیما خمسه
تعداد مشاهده: 93