مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

نمومه ازمون های تحصیلی و شغلی
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتنمومه ازمون های تحصیلی و شغلی
ارسال شده در تاریخ: 17 بهمن 1397

نمونه آزمون های تحصیلی و شغلی

یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش آن است که به توانایی ها و محدودیت های افراد پی ببرد و امکان شوفایی آن ها را فراهم آورد و آن ها را به شغلی هدایت کند که با توانایی های جسمی و روانی آنان مطابقت داشته باشد و موجبات پیشرفت فرد و جامعه را فراهم آورد. غیر از عقب ماندگی ذهنی، دلایل دیگری نیز می توانند موجبات شکست دانش آموزان را فراهم آورند. دانستن اندازه ی بلوغ ذهنی نیز به اندازه ی سن کودک اهمیت دارد.

راهنمایی شغلی زمینه ی مهم دیگری برای کاربرد آزمون ها به وجود آورده است. مراکز راهنمایی شغلی برای اینکه بتوانند مراجعه کنندگان را راهنمایی کنند، باید از توانایی های ذهنی آن ها شناخت عمیقی داشته باشند. بدیهی است که این گونه شناخت ها به بررسی کامل و دقیق روانی نیاز دارد که یکی از مهمترین ابزارهای آن، آزمون های روانی می باشند. چه کسی باور می کند که توصیه نامه های مشکوک، مصاحبه های کوتاه و گزارش همکاران می توانند ارزشمند تر از یک آزمون کامل، استاندارد و از پیش تعیین شده باشند. با اجرای آزمون های سازمانی و شغلی، نه تنها توانایی های افراد برای مشاغل مختلف مشخص می شوند، بلکه امکان مقایسه نیز فراهم می شود. 

CPI -1

Haland -2

MBTI M -3

Strong -4

WAIS -5

تاریخ آخرین ویرایش: 17 بهمن 1397 - 13:01:14
اقدام کننده: شیما خمسه
تعداد مشاهده: 90