مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

عاطفه حسینی
اطلاعات مشاورين مركز صباعاطفه حسینی
ارسال شده در تاریخ: 3 مرداد 1398

 

 

عاطفه حسینی

متخصص اعصاب و روان،روان درمانگر

رون درمانی تحلیلی

رویکرد درمان

1.  روان درمانگر تحلیلی از سال 95تاکنون

سوابق حرفه ای

 سه شنبه ها 16 الی18

چهارشنبه ها 15 الی 18

 

برنامه حضور در کلینیک صبا

 

 

اقدام کننده: شیما خمسه
تعداد مشاهده: 553