مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

محمدرضا ودادمفرد
اطلاعات مشاورين مركز صبامحمدرضا ودادمفرد
ارسال شده در تاریخ: 18 آبان 1400

محمدرضا ودادمفرد

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

لیست صفحه شخصی آقای وداد مفرد

 

رویکرد درمانی

روان‌درمانی تحلیلی- روان درمانی فردی

 

حوزه کاری

روان‌درمانی تحلیلی در حوزه اختلالات اضطراب، افسردگی و وسواس

امکان برگزاری جلسات آنلاین

 

سوابق حرفه ای

روانشناس سابق کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت سوپرویژن(ادامه دارد)

 

سوابق آموزشی

دوره خوانش مقالات فروید با دکتر مجید حسین‌آبادی به مدت 4 سال (ادامه دارد)

دوره خوانش  سیر تحول نظریه روانکاوی متمرکز بر دیدگاه فروید و روابط موضوعی با دکتر مدرس غروی به مدت 1 سال(ادامه دارد)

دوره خوانش آرا لکان با دکتر احسان گلی 1سال (ادامه دارد)

وبينار با دكتر آدام فيليپس با موضوع: حقيقت در رواندرماني (موسسه روان‌درمانی هالام- شفیلد، انگلستان)

وبينار با دكتر اتو كرنبرگ با موضوع: مقايسه روانكاوي كلاسيك با رواندرماني متمركز بر انتقال (موسسه روان‌درمانی هالام- شفیلد، انگلستان)

 

سوابق پژوهشی

اثربخشی درمان روابط موضوعی کوتاه مدّت بر کمال‌گرایی در افراد دارای نشانگان اختلال شخصیّت خودشیفته: پژوهش    

مورد منفرد

 

روزهای حاضر در کلینیک:

سه شنبه ها 15- 19

تاریخ آخرین ویرایش: 2 آذر 1400 - 14:42:01
اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 260