مقالات آموزشی

 

   

 

 

 

 

  

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
1-حافظه و انواع آن
1-تحصیلی 3-بهسازی حافظه 1-حافظه و انواع آن

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 13 مطلب
مراحل حافظه
سطح پردازش و نظریه‌های آن
شناخت و فراشناخت
فیزیولوژی یادگیری و حافظه
گفتاری پیرامون حافظه‌ی انسان
حافظه‌ی حسی
حافظه‌ی درازمدت
حافظه و تاریخچه‌ی آن
حافظه‌ی كوتاه‌مدت
یادآوری و فراموشی
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 صفحه بعدی آخرین صفحه