مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
شادی شایان
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
1-معرفی شخصیت افسرده
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 2-اختلال شخصیت افسرده 1-معرفی شخصیت افسرده

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 1 مطلب
آیا من افسرده‌ام؟
1