مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی صبا

دکتر شاهد مسعودی

دکتر فاطمه امیر

افسانه روبراهان

سمانه خمسه ای

حسین باشی

دکتر فاطمه شهامت

مجتبی پورمحقق

حسین چم حیدری

جواد یوسفیان

دکتر زهره عدالتی

مهدی رحمانی

مهدی ولی زاده

مسعود مقدس زاده بزاز

سیما سیفی

محسن سعیدیان اصل

دکتر نسرین رفائی

طیبه صابر

 

شیوا کریمی

شادی شایان


نسیم احمدی

دکتر روح الله شمسا

محمدرضا صنم یار

انسیه سلمانی

  سعیده صدیقی

فاطمه امیری

 هدی جلایر

 

تاریخ آخرین ویرایش: 5 شهریور 1398 - 12:19:35
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 13532