مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی صبا

دکتر شاهد مسعودی

دکتر فاطمه امیر

افسانه روبراهان

اعظم محبوبی

حسین باشی

دکتر فاطمه شهامت

مجتبی پورمحقق

حسین چم حیدری

جواد یوسفیان

دکتر زهره عدالتی

مهدی رحمانی

مهدی ولی زاده

مسعود مقدس زاده بزاز

سیما سیفی

محسن سعیدیان اصل

دکتر نسرین رفائی

طیبه صابر

 

شیوا کریمی

شادی شایان


نسیم احمدی

روح الله شمسا

محمدرضا صنم یار

انسیه سلمانی

   

 

 

 هدی جلایر

 

تاریخ آخرین ویرایش: 7 مرداد 1397 - 09:32:09
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 10012