مقالات آموزشی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای

محمد رضا صنم یار- عطیه تقوی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای 

محمد رضا صنم یار

سمانه خمسه ای- سعیده باقری

 عطیه تقوی - سارا خواجه افضلی

مریم مرواریدی- هانیه میر

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
مینا شعبان زاده
هانیه میر
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
تحقّق آرزو قسمت دوم
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتتحقّق آرزو قسمت دوم
ارسال شده در تاریخ: 2 شهریور 1402

تحقّق آرزو (قسمت دوم)

نوشته زيگموند فرويد

ترجمه مهسا كرم‏پور


پس در مجموع، من با اعتراض شما به نظريه تحقق آرزو هيچ مصالحه‏اى نكرده‏ام. گرچه اين وظيفه ماست كه قادر باشيم تحقق آرزو را در هر روءياى تحريف‏شده‏اى كه ممكن باشد به آن برخوريم نشان دهيم، و قطعاً از زير اين وظيفه شانه خالى نخواهيم كرد. اجازه دهيد به روءياى سه بليط تئاتر به قيمت يك و نيم فلورين بازگرديم [ ص 153 و 172 ] كه قبلاً آن را تعبير و تفسير كرديم؛ روءيايى كه از آن بسيار آموختيم. اميدوارم شما هنوز آن را به خاطر داشته باشيد. خانمى ــ كه شوهرش در طول روز به او گفته كه دوستش اليزه كه سه ماه از او كوچكتر است نامزد كرده ــ خواب مى‏بيند كه با شوهرش در تئاتر است. يك سمت لژ تقريباً خالى است. شوهر خانم به او مى‏گويد كه ايزه و نامزدش هم تمايل داشته‏اند به تئاتر بيايند اما نتوانسته‏اند، فقط به اين دليل كه صندليهاى بد جايى نصيبشان شده ــ سه صندلى به قيمت يك و نيم فلورين. خانم فكر مى‏كند كه اگر آنها مى‏آمدند خيلى اذيت نمى‏شدند. ما درمى‏يابيم كه اجزاى انديشگون روءيا (dream-thoughts)به خشم خانم از ازدواج بسيار زودهنگام و به نارضايتى او از شوهرش مرتبط‏اند. ممكن است كنجكاو باشيم به كشف اين‏كه چگونه اين افكار تيره و تار به شكل تحقق آرزويى بدل شده‏اند كه ردّ پايى از آن را مى‏بايست در محتواى آشكار روءيا يافت. پيش از اين مى‏دانستيم كه جزءِ «خيلى زود، با عجله» را سانسور از روءيا حذف كرده است [ ص 172 ] لژ خالى به اين امر اشاره مى‏كند. اينك به كمك سمبوليسمى كه با آن آشنا گشتيم، «سه جا به قيمت يك و نيم فلورين» اسرارآميز برايمان مفهومتر مى‏شود. «3» در واقع به معناى يك مرد [ يا شوهر ] است و عنصر آشكار را به سهولت مى‏توان ترجمه كرد: «خريد شوهر با جهيزيه زن.» (من مى‏توانستم با جهيزيه‏ام شوهرى ده برابر بهتر خريدارى كنم.) «ازدواج كردن» به روشنى جايگزين «رفتن به تئاتر» شده است. «گرفتن زودهنگام بليط تئاتر» بى‏شك جايگزينى فورى براى «ازدواج زودهنگام» است. به هر تعبير اين جايگزينى عملكرد تحقق آرزو است. روءيابين ما قبلاً به اندازه روزى كه خبر نامزدى دوستش را شنيده از ازدواج زودهنگامش ناراحت نبوده است. او زمانى از ازدواج خود خرسند بوده و به خاطر آن خود را ممتازتر از دوست خود مى‏پنداشته است. مشهور است كه دختران ساده‏انديش پس از نامزد كردن اغلب ابراز خرسندى و شادمانى مى‏كنند؛ شادى از اين‏كه به زودى مى‏توانند به تئاتر و به تمامى نمايشنامه‏هايى بروند كه تاكنون برايشان ممنوع بوده است و به زودى اجازه مى‏يابند همه چيز را ببينند. بى‏شك بايد به لذت ديدن يا كنجكاوى‏اى كه در اينجا نمايان مى‏شود به عنوان تمايلى جنسى براى تماشابارگى (scopophilia) نگاه كرد كه معطوف به ماجراهاى جنسى و خصوصاً متوجه والدين دختر است، و بنابراين به انگيزه قدرتمندى بدل مى‏شود براى اين‏كه دختران را وادار به ازدواج زودهنگام كند. بر همين سياق، رفتن به تئاتر به شيوه‏اى تمثيلى جايگزين آشكار ازدواج كردن مى‏شود. بنابراين روءيابين در خشم آنى خود از ازدواج زودهنگامش به ياد وقتى مى‏افتد كه اين ازدواج زودهنگام تحقق آرزويى بوده است، زيرا تماشابارگى او ارضا شده و با راهنمايى اين تكانه آرزومندانه قديمى، رفتن به تئاتر را جايگزين ازدواج مى‏كند.

نمى‏توان مرا متهم ساخت كه مخصوصاً ساده‏ترين مثالها را به عنوان گواهى براى تحقق آرزوى پنهان انتخاب كرده‏ام. اين روش مى‏توانست در مورد ديگر روءياهاى تحريف‏شده نيز به همين شكل باشد. من هم‏اكنون نمى‏توانم اين موضوع را براى شما اثبات كنم و فقط اعتقاد خود را بيان مى‏كنم كه اين روش هميشه مى‏تواند به شكل موفقيت‏آميزى به انجام رسد. با اين همه در اين نكته نظرى اندكى بيشتر درنگ مى‏كنم. تجربه به من آموخته كه [ نظريه تحقق آرزو ] در كلّ نظريه روءياها در معرض بيشترين حملات است و سوءتفاهمها و تضادهاى بسيارى از آن منبعث شده‏اند. جداى از اين ممكن است شما تحت‏تأثير اين امر باشيد كه پيش از اين از بخشى از ادعايم صرف‏نظر كردم كه مى‏گويد روءيا آرزوى تحقق‏يافته و يا چيزى خلاف آن، يا اضطراب و يا مجازاتى تحقق يافته است؛ و ممكن است بينديشيد كه اين فرصت، فرصتى است براى آن‏كه مرا مجبور به تعديلهاى بيشترى كنيد. از اين گذشته من به سبب اين امر سرزنش شده‏ام كه نكاتى را كه به نظر خودم بديهى مى‏آيند، به شيوه‏اى بسيار موجز و در نتيجه متقاعدنكننده مطرح كرده‏ام.

هنگامى كه كسى ما را تا [ مرحله ] تعبير و تفسير روءياها همراهى كرده باشد و تمامى چيزهايى را كه تا اينجا در مورد اين موضوع مطرح شده پذيرفته باشد، اغلب اتفاق مى‏افتد كه در مورد تحقق آرزو دچار ترديد شود و بگويد: «گيريم كه روءياها همواره معنادارند، و اين‏كه آن معنا با روشهاى روانكاوانه كشف مى‏شود، [ اما ] چرا آن معنا برخلاف تمامى شواهد بدون انعطاف به زور در فرمول تحقق آرزو گنجانده مى‏شود؟ چرا نبايد معناى اين انديشه‏هاى شبانه مانند معناى انديشه‏هاى روزانه انواع بسيارى داشته باشد؟ بدين‏معنا كه چرا روءيا كه زمانى با تحقق آرزو متناظر است، نبايد زمانى ديگر همان‏طور كه خود شما گفته‏ايد با چيزى ضدّ آن يا ترسى تحقق يافته و زمانى با تجلّى قصد و نيّتى يا اخطارى يا تأملى كه مبتنى بر «طرفدارى» و «ضدّيت» است يا سرزنش يا عذاب وجدان يا كوشش براى آماده ساختن امرى و جز آن مربوط باشد؟ چرا روءيا ديدن همواره بايد آرزو باشد يا در نهايت ضدّ آن؟

ممكن است فكر كنيد اختلاف‏نظر درباره اين موضوع اهميت ندارد اگر كسى با ساير موارد موافق باشد. ممكن است بگوييد براى ما كافى است كشف كنيم معناى روءياها و راه بازشناسى آن چيست؛ اين‏كه به نظر آيد كه ما اين معنا را به شكلى بسيار محدود تعريف كرده‏ايم اهميت كمترى دارد. اما چنين نيست. كج‏فهمى اين موضوع اساس يافته‏هايمان را درباره روءياها متأثر مى‏سازد و ارزش آنها را براى فهم روان‏رنجورى به مخاطره مى‏افكند. افزون بر اين، مصالحه‏اى از اين دست ــ چيزى كه گمان رود در زندگى مالى امرى «بجا» است ــ نه تنها جايش در امور علمى نيست بلكه زيانبخش است.

نخستين پاسخ من به اين پرسش كه چرا روءياها نبايد به شكل مذكور داراى معناهاى گوناگون باشند در مواردى از اين قبيل همان پاسخ هميشگى است: «من نمى‏دانم چرا [ روءياها نبايد معناهاى ديگرى داشته باشند. ] من اعتراضى به اين امر ندارم. تا آنجا كه به من مربوط است مى‏تواند اين‏گونه باشد. در سر راه اين ديدگاه موجه‏تر و گسترده‏تر از روءياها فقط يك نكته وجود دارد و آن هم اين‏كه در واقعيت چنين نيست.» دومين پاسخم مى‏تواند اين باشد كه اين فرضيه كه روءياها به مجموعه‏اى از شيوه‏هاى فكر كردن و عمليات عقلانى مرتبط‏اند، براى من شخصاً امرى دور از ذهن نمى‏نمايد. يك بار در يكى از شرح‏حالهاى مريضانم روءيايى را گزارش دادم كه طى سه شب متوالى تكرار و سپس متوقف شده بود. من اين اتفاق را با اين واقعيت شرح دادم كه اين روءيا به يك نيّت مرتبط بوده است، و پس از تحقق نيّت تكرار آن لزومى نداشته است. سپس روءيايى را منتشر كردم كه يك اقرار بود. پس چگونه مى‏توانم خود را نفى كنم و ادعا كنم كه روءياها هرگز چيزى نبوده‏اند به جز آرزويى تحقق يافته؟

من اين كار را مى‏كنم زيرا نمى‏خواهم اجازه دهم سوءِتعبير سخفيانه‏اى بتواند ما را از رسيدن به ثمرات تلاشهايمان بازدارد ــ سوءِتعبيرى كه روءيا را با اجزاى انديشگون روءياى نهان اشتباه مى‏گيرد و به اولى چيزى را نسبت مى‏دهد كه فقط در مورد دوم كاربرد دارد. زيرا كاملاً درست است بگوييم كه هر چيزى كه پيش از اين برشمرديد مى‏تواند به جاى روءيا بنشيند و آن را بازنمايى كند ــ نيّت، هشدار، تأمّل، آمادگى، كوششى براى حلّ مسأله، و جز آن. اما چنانچه به درستى بنگريد، خواهيد ديد كه تمامى اينها فقط شامل حال اجزاى انديشگون روءياى نهان مى‏شود، اجزائى كه به روءيا بدل شده‏اند. از تعبير و تفسيرهاى روءيا مى‏توان دريافت كه انديشه‏ورزى ناخودآگاه مردم متوجه اين نيّتها، آمادگيها، تأملات و جز آنهاست؛ چيزهايى كه سپس كاركرد روءياها را از آنها مى‏سازد. چنانچه در اين لحظه شما به كاركرد روءيا علاقه‏مند نباشيد بلكه به ميزان زياد به فعاليت فكرى ناخودآگاه مردم علاقه‏مند باشيد، كاركرد روءيا را حذف مى‏كنيد و در مورد روءيا چيزى را اظهار مى‏كنيد كه در عمل كاملاً صحيح است ــ اين‏كه روءيا به هشدار، نيّت و جز آن مربوط است. چيزى كه اغلب در فعاليّت روانكاوانه رخ مى‏دهد اين است كه كوششهاى ما عمدتاً به ناديده گرفتن شكل روءيا و قرار دادن انديشه‏هاى پنهان در پس‏زمينه، به رغم آن شكل، معطوف‏اند. انديشه‏هاى پنهانى كه روءياها از آنها ساخته مى‏شوند.

بنابراين به طور كاملاً اتفاقى ما از بررسى اجزاى انديشگون روءياى پنهان مى‏آموزيم كه تمامى اين عملكردهاى ذهنى بسيار پيچيده‏اى را كه نام برديم مى‏توانند به شكل ناخودآگاهى رخ دهند ــ دستاوردى كه همان‏قدر كه بغرنج و گيج‏كننده است، حيرت‏انگيز هم هست.

با توجه به آنچه گذشت شما فقط تا به آنجا در راه صحيح گام برمى‏داريد كه به روشنى واقف باشيد كه از نوع خلاصه‏شده‏اى از بيان استفاده كرده‏ايد و تا آنجا كه باور نداشته باشيد امرى چند بُعدى‏اى كه شرح مى‏دهيد بايد به سرشت ذاتى روءياها مرتبط شود. هنگامى كه از «روءيايى» سخن مى‏گوييد بايد يا مقصودتان روءياى آشكار باشد ــ كه محصول كاركرد روءيا، يا حداكثر همان خود كاركرد روءيا نيز هست ــ يعنى همان فرايند روانى‏اى كه روءياى آشكار را از اجزاى انديشگون پنهان شكل مى‏دهد. هر استفاده ديگر از اين واژه به منزله خلط كردن ايده‏هاست و فقط مى‏تواند سرانجام بدى داشته باشد. اگر درباره انديشه‏هاى نهان در پس روءياها گزاره‏اى صادر مى‏كنيد، اين كار را با صراحت و دقت انجام دهيد و مسأله روءياها را با شيوه شلخته سخن گفتن تيره و تار نسازيد. اجزاى انديشگون روءياى پنهان مصالحى‏اند كه كاركرد روءيا آنها را به شكل روءياى آشكار تغيير شكل مى‏دهد. چرا بايد بخواهيد كه مصالح را با فعاليتى كه آنها را شكل مى‏دهد خلط كنيد. اگر چنين كنيد امتيازى بر كسانى نخواهيد داشت كه فقط محصول فعاليت را مى‏شناسند و نمى‏توانند تبيين كنند كه اين محصول از كجا آمده يا چگونه ساخته شده است.

يگانه موضوع پر اهميّت در باره روءياها، كاركرد روءيايى است كه مصالح انديشه را تحت‏تأثير قرار مى‏دهد. ما هيچ حقى نداريم كه در نظريه‏مان از آن چشم بپوشيم، حتى اگر در وضعيتهاى عملى خاص بتوانيم آن را به كنار بگذاريم. علاوه بر اين مشاهدات تحليلى نشان مى‏دهند كه كاركرد روءيا هرگز خود را به ترجمه اين افكار به شكل بيانى كهن يا واپس‏گرايانه كه برايتان آشناست محدود نمى‏كند. افزون بر اين، كاركرد روءيا معمولاً بر چيز ديگرى چنگ مى‏اندازد كه بخشى از انديشه‏هاى پنهان روز قبل نيست، بلكه نيروى محرك اصلى براى برساختن آن روءياست. اين ضميمه حياتى به شيوه‏اى برابر آرزوى ناخودآگاهى است كه براى تحقق آن محتواى روءيا شكل نوِ خود را بروز مى‏دهد. پس روءيا مى‏تواند هر چيزى باشد مادام كه شما فقط افكارى را كه اين روءيا مى‏نماياند به حساب آوريد ــ هشدار، نيّت، آمادگى و جز آن؛ امّا همچنين روءيا هميشه تحقق آرزويى ناخودآگاه است و چنانچه شما آن را به عنوان محصول كاركرد روءيا در نظر بگيريد، چيزى بيش از اين نيست. بنابراين روءيا هرگز فقط نيّت يا هشدار نيست، بلكه همواره نيّت و جز آن است كه به كمك آرزويى ناخودآگاه به شيوه كهن انديشه ترجمه شده است و تغيير شكل يافته تا آن آرزو را تحقق بخشد. يك خصيصه يعنى تحقق آرزو عنصر تغييرناپذير است. خصيصه ديگر مى‏تواند تغيير كند، كه بار ديگر مى‏تواند آرزويى باشد كه در اين حالت، روءيا ــ به كمك آرزويى ناخودآگاه ــ آرزوى پنهان روز پيش را به عنوان چيزى تحقق يافته بازنمون خواهد كرد.

من مى‏توانم تمامى اين جريان را به روشنى بفهمم، اما نمى‏توانم بگويم كه آيا توانسته‏ام آن را به همين شكل به شما تفهيم كنم. همچنين در اثبات آن براى شما دچار مشكل هستم. اين كار بدون تحليل دقيق شمار بسيار زيادى روءيا ممكن نيست و از سوى ديگر اين نكته را كه در ديدگاهمان درباره روءيا مهمترين و انتقاديترين است نمى‏توان به شكلى قانع‏كننده بدون رجوع به آنچه از اين پس مى‏آيد باز نمود. ناممكن است اين‏گونه فرض كنيم كه چون همه چيزها كاملاً به هم مرتبط‏اند، آدمى بتواند عميقاً در سرشت چيزى غور كند بى‏آن‏كه خود در چيزى ديگر كه سرشت مشابه دارد تفحص كرده باشد. از آنجا كه ما هنوز درباره نزديكترين خويشاوندان روءياها يعنى نشانه‏هاى روان‏رنجورى هيچ نمى‏دانيم، بايد بار ديگر از رسيدن به همين نقطه‏اى كه در آن هستيم خشنود باشيم. من فقط براى شما مثال روشن‏كننده ديگرى مى‏آورم و بررسيهاى ديگرى را پيش رويتان مى‏گذارم.

اجازه دهيد بار ديگر به روءيايى بپردازيم كه اغلب به آن رجوع كرده‏ايم: روءياى سه بليط تئاتر به قيمت يك و نيم فلورين. مى‏توانم به شما اطمينان دهم كه من اصلاً اين مثال را بى‏هيچ نظر خاصى انتخاب كرده‏ام. شما اجزاى انديشگون روءياى پنهان را مى‏شناسيد: خشم از تعجيل در ازدواج كه هنگامى سر برآورد كه آن خانم خبردار شد دوستش اخيراً نامزد كرده است شوهرش را كم‏ارج شمرد و برايش اين فكر پيش آمد كه اگر دست نگاه داشته بود مى‏توانست شوهر بهترى بيابد. ما قبلاً از آرزويى كه از اين انديشه‏ها روءيا ساخت اطلاع داريم كه همين ميل به نگاه كردن و توانايى به تئاتر رفتن است كه به احتمال زياد نتيجه‏اى فرعى از كنجكاوى ديرينه زن براى اين است كه سرانجام كشف كند وقتى كسى ازدواج مى‏كند واقعاً چه اتفاقى مى‏افتد. همان‏طور كه مى‏دانيم اين كنجكاوى همان كنجكاوى است كه توجه كودكان را به طور منظم به زندگى جنسى والدينشان معطوف مى‏دارد: چنين كنجكاوى‏اى مادام كه بعدها نيز باقى بماند كنجكاوى‏اى كودكانه است و بعدها نيز كماكان تكانه‏اى غريزى است با ريشه‏هايى كه به دوران طفوليت بازمى‏گردند. اما اخبارى كه روءيابين در آن روز دريافت مى‏كند امكان بيدار كردن چنين ميلى به نگاه كردن را نمى‏دهد، بلكه فقط خشم و حسرت را بيدار مى‏كند. اين تكانه آرزومند در لحظه اول به اجزاى انديشگون روءيا ربطى نداشت و ما قادر بوديم كه نتيجه تعبير روءيا را در تجزيه و تحليلمان دخيل كنيم بدون آن‏كه شرحى از آن تكانه به دست دهيم. اما خشم فى‏نفسه نمى‏تواند چنين روءيايى را خلق كند. روءيا نمى‏تواند از اين انديشه نشأت گيرد كه «ازدواج زودهنگام امرى پوچ و بى‏معناست» مادام كه آن انديشه‏ها آن آرزوى قديمى را كه براى ديدن اين‏كه در درازمدت چه چيزى در ازدواج رخ مى‏دهد بيدار كنند. اين آرزو به محتواى روءيا شكل خود را ــ كه تحقق آرزويى قديميتر بوده است ــ مى‏بخشد، آن هم با نشاندن ازدواج به جاى رفتن به تئاتر: «بله! اينك مى‏توانم به تئاتر بروم و هر آنچه را كه ممنوع است ببينم و تو نمى‏توانى! من ازدواج كرده‏ام و تو بايد صبر كنى!» اين‏گونه روءيابين موقعيت را به گونه‏اى توصيف مى‏كند كه انگار به عكس خود تغيير شكل يافته است، پيروزى قديم به جاى شكست اخير نشانده مى‏شود و اتفاقاً رضايت تماشابارگى آن خانم با رضايت حس رقابت جوى خودپسندانه او در هم مى‏آميزد. اين رضايت سپس محتواى آشكار روءيا را معيّن مى‏كند، كه در آن وضعيت عملاً چنين بود كه زن در تئاتر نشسته در حالى كه دوستش نمى‏تواند اجازه ورود به آنجا را بگيرد. آن بخشهايى از محتواى روءيا كه در پس آن اجزاى انديشگون روءياى پنهان هنوز نهان مانده‏اند، به اين وضعيت مبتنى بر رضايت به عنوان تعديل جابه‏جا شده و نافهميدنى آن تحميل مى‏شوند. تعبير و تفسير روءيا بايد تمام چيزهايى را كه در خدمت بازنمون تحقق آرزويند فرو گذارد و بايد اجزاى انديشگون روءياى پنهان ناراحت‏كننده را از اين اشارات مبهم باقى‏مانده دوباره تثبيت كند.

بررسيهاى تازه‏اى را كه اميد دارم پيش رويتان گذاشته باشم به منظور آن است كه توجه شما را به اجزاى انديشگون پنهانى جلب كنم كه اكنون در معرض توجّه ما هستند. خواهشمندم فراموش نكنيد كه در درجه نخست، اينها براى فردِ روءيابين ناخودآگاه‏اند و ثانياً كاملاً عقلانى و منسجم‏اند به گونه‏اى كه مى‏توانند به عنوان واكنشهايى طبيعى به علل وقوع روءيا فهميده شوند. ثالثاً آنها مى‏توانند معادل با هر تكانه ذهنى يا فعاليت فكرى باشند. اينك چنين انديشه‏هايى را با تأكيد بيشترى از قبل به عنوان «پس‏مانده‏هاى روز» توصيف مى‏كنم، خواه روءيابين به آنها اعتراف بكند خواه نكند. اينك بين پس‏مانده‏هاى روز و اجزاى انديشگون روءياى پنهان تمايز مى‏گذارم و در سازگارى با كاربرد اوليه‏تر، هر آنچه را قبلاً در تعبير و تفسير روءيا آموختيم، به عنوان اجزاى انديشگون روءيا متصور مى‏شوم، درحالى‏كه پس‏مانده‏هاى روز فقط بخشى از اجزاى انديشگون روءياى پنهان‏اند. پس ديدگاه ما اين است كه چيزى به پس‏مانده روز اضافه شده است، چيزى كه بخشى از ناخودآگاه بوده است، تكانه آرزومندانه قدرتمند اما سركوب‏شده. فقط اين امر است كه برساختن روءيا را ممكن مى‏سازد. تأثير اين تكانه آرزومندانه بر پس‏مانده روز قسمت بعدى اجزاى انديشگون روءيا را مى‏سازد و از آنجا كه از زندگى زمان بيدارى ناشى شده است لازم نيست عقلانى و قانع‏كننده به نظر آيد.

من از مقايسه رابطه بين پس‏مانده‏هاى روز با آرزوى ناخودآگاه استفاده كردم و فقط مى‏توانم آن را در اينجا تكرار كنم. در هر كارى بايد سرمايه‏دارى وجود داشته باشد كه هزينه آنتروپرونورى را تأمين كند كه ايده دارد و مى‏داند آن ايده را چگونه به سرانجام برساند. در برساختن روءياها نقش سرمايه‏دار را آرزوى ناخودآگاه به تنهايى بر عهده دارد و انرژى روانى براى برساختن روءيا را فراهم مى‏كند. آنتروپرونور، پس‏مانده‏هاى روز است كه تصميم مى‏گيرد چگونه اين سرمايه تخصيص يابد. البته ممكن است اتفاق افتد كه خود سرمايه‏دار ايده و دانش تخصصى داشته باشد، يا خود آنتروپرونور سرمايه داشته باشد. اين امر وضعيت عملى را ساده مى‏كند اما فهم نظرى آن را دشوار مى‏سازد. در اقتصاد، فردى واحد دائماً بين دو نقش سرمايه‏دار و آنتروپرونور در نوسان است و اين امر وضعيتى اساسى را ايجاد مى‏كند كه مقايسه ما مبتنى بر آن است. در برساختن روءيا همين دگرگونيها رخ مى‏دهند و من شما را به حال خود مى‏گذارم كه در پى آن رويد.

بيش از اين نمى‏توانيم پيشتر رويم زيرا احتمالاً ديرزمانى است كه شكّى شما را آزار مى‏دهد كه لازم است به نداى اين شك گوش سپريد. خواهيد پرسيد: «آيا پس‏مانده‏هاى روز واقعاً به همان معنا خودآگاه‏اند كه آرزويى ناخودآگاه كه بايد به آنها ضميمه شود تا آنها را قادر به توليد روءيا كند؟» شكتان بجاست. اين امر نكته چشمگير كلّ ماجراست. آنها به يك معنا ناخودآگاه نيستند. آرزو ـ روءيا به ناخودآگاهى متفاوت تعلق دارد، ناخودآگاهى كه پيش از اين آن را به عنوان چيزى بازشناخته‏ايم كه در كودكى ريشه دارد و مجهز به مكانيسمهاى خاصى است. شايد كاملاً بجا باشد كه اين دو ناخودآگاه را به نامهايى متفاوت بشناسيم، اما ترجيح مى‏دهيم درنگ كنيم تا زمانى كه با حيطه پديده‏هاى روان‏رنجورى آشنا شويم. مردمان ناخودآگاهى واحد را به عنوان چيزى خيالى و شگفت‏انگيز مى‏شناسد؛ چه خواهند گفت هنگامى كه اقرار كنيم نمى‏توانيم بدون اين دو ناخودآگاه تغيير و تحولى ايجاد كنيم.

اجازه دهيد همين‏جا رشته كلام را قطع كنيم. بار ديگر شما فقط چيزى را شنيديد كه كامل نبود. اما آيا اميدى نيست كه بگويم اين دانش ادامه‏اى خواهد داشت كه ما يا مردمانى ديگر آن را به بار خواهند نشاند؟ و آيا ما خودمان به اندازه كافى نياموخته‏ايم كه اين دانش بديع و حيرت‏انگيز است؟


اين مقاله ترجمه‏ اى است از فصل چهاردهم كتاب زير :

"Wish-fulfilment", in Introductory Lectures on Psychoanalysis, Sigmund FreudPenguin Books, 1975.

 


ارغنون / 21 / بهار 1382

1. منظور خواب تجربه‏شده، گزارش‏شده، به ياد آورده شده اما تفسير نشده است.

اقدام کننده: پورحسین
تعداد مشاهده: 496