مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-کودک و خانواده
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده
لیست زیر مجموعه ها
1-الگوهای ارتباطی نادرست (2)
2-انضباط و ديسيپلين از نگاه كودك (3)
3-آموزش مسئولیت به کودکان (5)
4-تحولات اجتماعی (2)
5-دلگرمی (3)
6-رشد زبان (2)
7-سوالات کودکان (3)
8-شناخت مهارت‌های کنترل کودک (1)
9-شنیدن فعال (2)
10-فرهنگ تفاهم (10)
11-فرهنگ تفاهم در عمل (4)
12-فنون تربیت کودک (7)
13-کلیدهای آموختن به کودکان درباره‌ی خدا (6)
14-کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند (5)
15-کلیدهای گفتن و شنیدن باکودکان (5)

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
پیگردی راه‌های گوناگون و بیان عقاید و احساسات برای فرزندان
چگونه کودکان سایرین را به جای خویش مقصر می‌شمارند
1