مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

5-کودک و خانواده
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده
لیست زیر مجموعه ها
1-الگوهای ارتباطی نادرست (2)
2-انضباط و ديسيپلين از نگاه كودك (3)
3-آموزش مسئولیت به کودکان (5)
4-تحولات اجتماعی (2)
5-دلگرمی (3)
6-رشد زبان (2)
7-سوالات کودکان (3)
8-شناخت مهارت‌های کنترل کودک (1)
9-شنیدن فعال (2)
10-فرهنگ تفاهم (10)
11-فرهنگ تفاهم در عمل (4)
12-فنون تربیت کودک (7)
13-کلیدهای آموختن به کودکان درباره‌ی خدا (6)
14-کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند (5)
15-کلیدهای گفتن و شنیدن باکودکان (5)

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
پیگردی راه‌های گوناگون و بیان عقاید و احساسات برای فرزندان
چگونه کودکان سایرین را به جای خویش مقصر می‌شمارند
1