مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-کودک و خانواده
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده
لیست زیر مجموعه ها
1-الگوهای ارتباطی نادرست (2)
2-انضباط و ديسيپلين از نگاه كودك (3)
3-آموزش مسئولیت به کودکان (5)
4-تحولات اجتماعی (2)
5-دلگرمی (3)
6-رشد زبان (2)
7-سوالات کودکان (3)
8-شناخت مهارت‌های کنترل کودک (1)
9-شنیدن فعال (2)
10-فرهنگ تفاهم (10)
11-فرهنگ تفاهم در عمل (4)
12-فنون تربیت کودک (7)
13-کلیدهای آموختن به کودکان درباره‌ی خدا (6)
14-کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند (5)
15-کلیدهای گفتن و شنیدن باکودکان (5)

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
پیگردی راه‌های گوناگون و بیان عقاید و احساسات برای فرزندان
چگونه کودکان سایرین را به جای خویش مقصر می‌شمارند
1