مقالات آموزشی

                 

 

  

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعید شاه حسینی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
زهرا محدث حکاک
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
دکتر فاطمه امیر
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-مشاوره تحصیلی
1-تحصیلی 1-مشاوره تحصیلی
لیست زیر مجموعه ها
1-مشاوره تحصیلی چیست؟ (2)
2-ضرورت و فواید مشاوره تحصیلی (5)