مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعید شاه حسینی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
دکتر فاطمه امیر
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-معرفی شخصیت افسرده
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 2-اختلال شخصیت افسرده 1-معرفی شخصیت افسرده

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 1 مطلب
آیا من افسرده‌ام؟
1