مقالات آموزشی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای

محمد رضا صنم یار- عطیه تقوی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای 

محمد رضا صنم یار

سمانه خمسه ای- سعیده باقری

 عطیه تقوی - سارا خواجه افضلی

مریم مرواریدی- هانیه میر

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
مینا شعبان زاده
هانیه میر
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
آزاده امیر
اطلاعات مشاورين مركز صباآزاده امیر
ارسال شده در تاریخ: 18 دی 1402

آزاده امیـــر

(عضو سازمان نظام روانشناسی شماره ۸۳۴۵)

روز و ساعت حضور در کلینیک: دو شنبه ها  15  الی   21

شماره تماس:

۰۹۰۵۸۴۳۸۹۲۸

  • حیطه تخصصی

درمانگر تحلیلی فردی

زوج درمانگر تحلیلی

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری روانشناسی سلامت واحد بین الملل کیش

  • رساله

کارشناسی ارشد اثر بخشی آموزش بازی درمانی کودک محور به مادران بر سبکهای فرزند پروری و تعامل مادر- کودک

دکتری مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنا درمانی بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری بیماران مبتلا به ام اس

  • مقالات چاپ شده علمی –پژوهشی

Bolghanabadi, M., Kimiaee, A. & Amir, F.(2011). The relationship between parents' child rearing styles and their children's quality of life and mental health social sciences & humanities journal. No.3

 

- امیر فاطمه حسن آبادی حسین اصغری ،نکاح محسن و طبیبی زهرا (۱۳۹۱) بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والده کودک (CPRT) بر سبکهای فرزند پروری فصلنامه مشاوره و روان درمانی دانشکده کردستان.

- امیر فاطمه احدی، حسن و نیکخواه کریم (۲۰۱۷) مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی گروهی بر کاهش استرس ادراک شده بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  • مقالات چاپ شده پژوهش

| Hassanabadi, H., Bolghonabadi, M. & Amir, F.(2011). Study of the effect of Grattitude positive emotion on quality of life and Happiness in Elementary school students, International conference on students' mental health Issue and Challenges. Pondicherry university.

-امیر، فاطمه حسن آبادی حسین اصغری نکاح محسن طیبی زهرا (۱۳۹۰) اثر بخشی بازی درمانی کودک-مهر در میزان پذیرندگی طرد کنندگی مادران سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دانشگاه علمی - کاربردی علوم بهزیستی از سال ۹۳-۹۷

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی بهار ۹۴-۹۸

مشاور مهدکودک گلسار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

روانشناس مرکز مشاوره صنعتگر مشاوره ۹۴-۹۶

روانشناس مرکز امین ۹۴-۹۷

روانشناس دانشگاه غیرانتفاعی سجاد

روانشناس مرکز روانشناختی صبا از سال ۹۳ تا اکنون

  • آشنایی با زبان های خارجی

زبان انگلیسی

 زبان آلمانی

  • سوابق آموزشی

دوره ی مقدماتی روان درمانی تحلیلی انجمن مطالعات روانکاوی تهران مشهد کلینیک روان پژوهنده

دوره ی مقاله خوانی وسواس دکتر پژوهنده

دوره ی مقاله خوانی ماتم و مالیخولیا: دکتر مجتبی آل سیدان

دوره ی مقاله خوانی کلاین دکتر ساگارت

دوره ی مقاله خوانی وینیکات: موسسه هم آوا

دوره ی مقاله خوانی بیون: موسسه مهرسای

زوج درمانی و سکس درمانی

مهارتهای زندگی

گروه درمانی با رویکرد اگزیستانسیالیس

بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر

واقعیت درمانی

آموزش زوج درمانی با رویکرد تلفیقی

نمایش درمانی

مصاحبه انگیزشی

طرحواره درمانی (تحت سوپر ویژنی تحلیلی مستمر از سال ۹۵ تا اکنون)

تاریخ آخرین ویرایش: 2 بهمن 1402 - 09:13:34
اقدام کننده: پورحسین
تعداد مشاهده: 592