مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
لیست مشاورین سابق
ارسال شده در تاریخ: 20 شهریور 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیبه صابر

مرضیه ذبیـحی

 

 

 


 

تاریخ آخرین ویرایش: 5 اردیبهشت 1403 - 09:02:51
اقدام کننده: پورحسین
تعداد مشاهده: 351