مقالات آموزشی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای

محمد رضا صنم یار- عطیه تقوی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای 

محمد رضا صنم یار

سمانه خمسه ای- سعیده باقری

 عطیه تقوی - سارا خواجه افضلی

مریم مرواریدی- هانیه میر

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
مینا شعبان زاده
هانیه میر
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
دوستي و وابستگي افراطي در آن
5-بالینی مشکلات ارتباطیدوستي و وابستگي افراطي در آن
ارسال شده در تاریخ: 28 خرداد 1392

اغلب ما در دوران دانشجويي خود دوستيهاي زيادي را تجربه مي‌كنيم. داشتن ارزشهاي مشترك، علايق مشترك و قابليت اعتماد و اطمينان مي تواند پيوندهاي محكمتري را درميان ما ايجاد كند.

غالباً در اين روابط سعي داريم كه وابسته نباشيم. ترجيح مي‌دهيم متكي به خود بوده و روي پاي خود بايستيم، اما جالب است بدانيم همانقدر كه وابستگي بيش از اندازه در روابط ما توليد اشكال مي كند، وابستگي بسيار كم نيز خوب نيست. درواقع ”وابستگي سالم“ يعني توانايي درهم آميختن صميميت و استقلال. بدين معني كه به ديگران تكيه كنيم و با اين حال اتكا به نفس داشته باشيم و بي آنكه احساس گناه كنيم، دروقت نياز، دست كمك به سوي ديگران دراز كنيم. اما گاه مي بينيم كه برقراري اين تعادل دشوار مي شود يا به سمت استقلال بيش ازحد مي رويم و از ديگران فاصله مي گيريم و يا با صميميت افراطي دچار وابستگي مي‌شويم.

نشانه هاي دوستي با وابستگي بيش از اندازه:

عدم امنيت خاطر، تملك جويي و تقليد علائمي هستند كه نشان مي‌دهند شما با يك دوست بيش ازاندازه وابسته درگير هستيد.

·       عدم امنيت.نشانه هاي عدم امنيت خاطر متعدد و متفاوت است از نياز به تضمين و اطمينان خاطر خواستن تا تلفنهاي بي‌وقفه كه هدف معيني را دنبال نمي كند. وابستگي بيش ازاندازه با نبود اعتماد به نفس و عزت نفس اندك همراه است.

·       تملك جويي. وقتي عدم احساس اطمينان به خاطر بخشي از يك رابطه باشد، تملك جويي و احساس مالكيت كردن مشاهده مي شود. شخص فاقد احساس امنيت خاطر، احساس مي كند كه شايسته توجه شما نيست. تملك جو سعي مي كند ديواري به دور شما بكشد تا ديگران به شما دسترسي نداشته باشند.

·       تقليد.ممكن است براي شماهم اتفاق افتاده باشد. امروز لباس يا كفش جديد مي خريد و فردا مي بينيد كه يكي از دوستانتان دقيقاً همان لباس شما را خريده است. چنين تقليدي مي تواند ناشي از وابستگي بيش‌ از اندازه باشد.

 

فضاسازي درمحدوده رابطه

پس ازتوجه به نشانه هاي وابستگي بيش از اندازه در دوستي، بايد قدم بعدي را برداريد: نبايد در بازي هاي ناسالم دوستانه گرفتار شويد.در اين زمينه سه‌راه‌كار مي‌تواند به شما كمك كند:

·       برترس ناشي از ترك شدن و نداشتن امنيت خاطر غلبه كنيد. براي آنكه به دوست بيش ازاندازه وابسته خود كمك كنيد تا بر رفتار خود مسلط شود، به فراسوي رفتار و علت آن توجه كنيد از آن جايي كه مي دانيد كمبود عزت نفس و ترس از ترك شدن ريشه هاي مسئله هستند، كاري كنيد كه اطمينان خاطر دوست شما افزايش يايد. به او اطمينان خاطر بدهيد كه قصد ترك كردن او را نداريد. به جاي اينكه از رفتار دوستتان عصباني شويد، به اين فكر كنيد كه درحال حاضر با چه هراس و ناراحتي روبرو است.

·       محدوديت هايي را درنظر بگيريد و پايبند به آن باقي بمانيد.همدلي كردن بدين معنا نيست كه تسليم هراس هاي دوست خود شويد و يا هرزمان كه مشوش مي شود، او را در آغوش بگيريد. به جاي آن، لازم است فضايي درمحدوده روابط خود با او ايجاد كنيد. مي توانيد محدوديتهايي در رابطه با او رعايت كنيد و پاي آن بايستيد. اگر او بيش ازاندازه به شما زنگ مي‌زند به او بگوييد كه گرفتار هستيد و نمي توانيد با او صحبت كنيد. اما مراقب باشيد كه لحني مهربان و محبت آميز داشته باشيد. نيازي نيست كه جزئيات ناراحتي خود را با او درميان بگذاريد.

·          تفرد سالم را تشويق كنيد. در همان زمان كه محدوديتها و حدو مرزهايي را درنظر مي‌گيرد، استقلال و فرديت سالم را تشويق كنيد.

 

انواع دوستي

روانشناسان دوستي را به چهار گروه تقسيم مي كنند:

1- دوستي مادام العمر: اجتناب از وابستگي بيش از اندازه

اين نوع دوستي ممكن است به شدت روابط عاشقانه باشد. درچنين صورتي حدو مرزها زيرپا گذاشته مي شود . بعضي از دوستان مادام العمر به قدري در كنار هم راحت هستند كه به روابط ديگر خود بها نمي دهند و ديگران را از شبكه اجتماعي خود دور مي‌كنند. به همين دليل، مهم است كه در دوستيهاي پايا و ادامه دار از وابستگي بيش از اندازه اجتناب كنيم. در اينجا راهكارهاي متعددي براي تكيه كردن به ديگران بدون وابستگي به آنها وجود دارد:

·       از دوست خود به شكل چوب زير بغل استفاده نكنيد.به اين توجه كنيد كه شما از توصيه ها و راهنمايي هاي ديگران چگونه استفاده مي كنيد. اگر صرفاً براي  استفاده از بهانه و توجيه به دوست خود مراجعه مي كنيد، بنابراين براي اجتناب از مسئوليت از او استفاده مي نماييد.

·          سعي كنيد دايره پيرامون خود را وسيع كنيد.اشكالي ندارد كه در نزديك شدن به دنبال راحتي خيال باشيد اما براي اجتناب از وابستگي بيش از اندازه بايد سعي كنيد ديگران را هم به جمع خود اضافه كنيد.

·       دوستي را به شكل بازي ”با جمع صفر“ نبينيد.يكي از دلايلي كه از دوست شدنهاي جديد پرهيز مي كنيم اين است كه دوستي را درقالب يك بازي با جمع صفر مي‌بينيم. به عبارت ديگر ، گمان مي كنيم كه يكي برنده و ديگري بازنده مي شود. توجه داشته باشيد دوستيهاي جديد به مفهوم پيوندهاي جديد، فرصتهاي جديد و چشم اندازهاي تازه است.

2- دوستي هاي كوتاه مدت:تمام  شدن سالم

بعضي از دوستيها ممكن است چند هفته يا چند ماه بيشتر دوام پيدا نكند. يعني شرايط به گونه‌اي است كه دو نفر را به هم نزديك مي‌كند و بعد درحالي كه دوستي مي‌خواهد ريشه بگيرد، آنها را ازهم دور مي‌سازد. فارغ التحصيل شدن از دانشگاه. جابجايي شغلي و... مي تواند يك دوستي خوب را به يك دوستي كوتاه مدت تبديل كند. جدايي به بلوغ نرسيده و زودهنگام ميتواند ناگوارباشد.اما نيازي به اين نيست كه پيوندي را كه ايجاد كرده ايد متلاشي كند.مهم اين است كه واقعيت به انتها رسيدن دوستي خود را پذيرفته و آن را به سلامت به انتها برسانيد.

راه كارهاي زير مي تواند براي هموار ساختن روابط شما در شرايط جديد بكار آيد:

·          براي آنچه ازدست داده ايد، تأسف بخوريد ولي بعد به راهتانادامه دهيد. بهتر است به خاطر آنچه ازدست داده ايد اندوهگين شويد چون اگر با اين احساس خود بجنگيد، مقاومت بيشتري ازخود نشان مي دهد.

·          براي دوستي هاي خود هدفهاي واقع بينانه درنظر بگيريد.به پايان رسيدن آنرا با هدفهاي غيرواقع بينانه (ما هرروز تلفني باهم صحبت خواهيم‌كرد.) انكار نكنيد.

·       قدرت دوستي ازراه دور را درك كنيد.باتوجه به يافته هاي پژوهشگران دوستي هاي واقع درفاصله دور (به طور مثال ازطريق تلفن و ايميل)، مي تواند تأثيرات مثبت بلندمدتي روي سلامتي و حال خوب ما داشته باشد.

3- دوستي هاي ادواري: تجديد پيوند دوره اي

دوستي هايي هستند كه گه گاه بايد تجديد شوند و بعد با تغيير شرايط دوباره ازبين بروند. مثلاً ممكن است سالي يكي دوبار با كسي در جلسه اي ملاقات داشته باشيد وقتي باهم هستيد، از معاشرت با يكديگر لذت مي‌ بريد اما در فاصله جلسات تماسي وجود ندارد يا اندك است.

درواقع اين نوع دوستي نوعي پيوندجويي ادواري است و درصورتي كه استراتژي هاي زير بكار گرفته شود تفاوتها و اختلاف سليقه ‌ها در فواصل تماس، لزوماً خبر از پايان دوستي نمي دهد.

·       اطلاعات يكديگر را به روز كنيد.هرچه فاصله ديدار شما بيشتر باشد بايد براي ايجاد پيوند دوباره بيشتر تلاش كنيد، از تغييراتي كه در زندگيتان وجود داشته است، حرف بزنيد و ديگران را درجريان فعاليت هاي زندگي خود قرار بدهيد. تا درك و زبان مشتركي كه ميان شما وجود دارد ازبين نرود.

·       هدفهاي دوستي خود را درك كنيد.بايد انتظارات و اهدافي را كه در دوستي خود دنبال مي كنيد درك كنيد و بدانيد كه درقبال انتظاراتتان چه چيزي مي خواهيد به اين رابطه تان بدهيد. ميزان صميميت و حريم فردي خود را مشخص كنيد.

·   فعاليت هاي خود را به گونه اي سازمان دهيد كه اين اهداف رابپوشاند.اطلاع از اهداف باعث تسهيل در سازماندهي فعاليتها مي شود. درمورد اينكه آيا مي خواهيد همديگر را بيشتر ببينيد يا نه، مي‌توانيد تصميم بگيريد.

4- دوستي با مضمون خاص:مسأله حد و مرز

    اغلب ما در زندگي خود با دوستي هايي با اين مضمون روبرو شده‌ايم. (براي مثال درمحل كار، شركت در يك انجمن خاص...)، و درنتيجه مجبور شده ايم كه با موضوع حد و مرز روبرو گرديم كه آيا بايد اين شخص را در همان مضمون خاص حفظ كنيم يا او را به بخشهاي ديگر زندگي خودراه دهيم. تصميم‌گيري درمورد اين موضوع دشوار است.راهكارهاي زير مي‌توانند كار شما را ساده‌تر كنند.

·       بگذاريد كه اين دوستي به طور طبيعي سير تكاملي خود رابپيمايد. شرايط تغيير مي كند و آنچه در شروع يك انتخاب خوب بوده ممكن است بعداً تغيير كند. مثلاً بسط دادن به روابط دوستانه به نظر برسد كه اقدام درستي نبوده است.

·       به مراجعه و بازگشت به عقب توجه داشته باشيد.گرچه بازسازي دوباره حدومرزها ممكن است عملي باشد مي تواند همراه با ريسك هم باشد. ممكن است به اين نتيجه برسيم با كسي كه مي‌خواستيم به او نزديكتر شويم سازگاري چنداني نداريم در اين‌ صورت بايد در برقراري نوع‌دوستي خود با او تجديدنظر كنيم.

بر حدومرزهاي دوستي خودتان مديريت داشته باشيد.وقتي كسي حدومرزهاي ما را رعايت نمي كند، به آساني قابل مشاهده است. اما رسيدن به اين نتيجه گيري كه ما حدومرز كسي را رعايت نمي كنيم، دشوارتر است. سعي كنيد در اين زمينه،‌حساسيتهاي خاص داشته باشيد.

تاریخ آخرین ویرایش: 23 تیر 1392 - 08:51:31
اقدام کننده: پشتیبان
تعداد مشاهده: 4608