مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعید شاه حسینی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
دکتر فاطمه امیر
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

زهرا محدث حکاک
اطلاعات مشاورين مركز صبازهرا محدث حکاک
ارسال شده در تاریخ: 10 تیر 1399

دکتر زهرا محدث حکاک

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

از رتبه های برتر کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی تهران

درمانگر فردی بزرگسال

رویکرد درمانی

      شناختی رفتاری (CBT)

حوزه فعالیت

      درمانگر انفرادی بزرگسالان- به ویژه در اختلالات اضطرابی، مدیریت هیجان، کمال گرایی افراطی و رفتارهای اعتیادی

مدارک تحصیلی

      کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

      دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق کاری

      کارشناس روانشناسی در کلینیک ترک اعتیاد دماوند(درمان فردی و گروه درمانی1392-1389)

      کارشناس آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (خدمت طرح و لایحه1393-1392)

      کارشناس تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (خدمت طرح و لایحه1394-1393)

      گروه درمانگری در مرکز اقامتی میان مدت درمان سوء مصرف مواد زنان(1393)

      مشاوره در مرکز درمان میان مدت سوءمصرف مواد زنان(1393)

      مشاوره در زمینه درمان سوء مصرف مواد، رفتار های اعتیادی، روابط، مدیریت هیجان، اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی(کلینیک دماوند 1394-1389)

      گروه درمانی در درمان سوء مصرف مواد و مدیریت هیجان(کلینیک دماوند 1393-1389)

درمانگری و مشاوره در حوزه اضطراب و مدیریت هیجان بزرگسالان(کلینیک آوند - از 1397 ادامه دارد)

      درمانگر و مشاور پلی کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی( از 1398 ادامه دارد)

     درمانگر و مشاور در کلینیک صبا

پایان نامه ها

      مقایسه هوش هیجانی در بیماران معتادی که تازه برای ترک مراجعه کرده اند و بیمارانی که ترک بالای 2 سال دارند : با نمره 20 و درجه عالی در مقطع کارشناسی

      اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری، حل تعارض و گرایش به مواد در زنان سوء مصرف کننده مواد: با نمره 20 و درجه عالی در مقطع کارشناسی ارشد

      طراحی پروتکل سازگارشده پیشگیری از عود براساس مدل عود اعتیاد مارلات برای زنان با اختلال مصرف مواد مخدر در ایران و مقایسه اثر آن با مدل پویای عود مارلات: در حال اجرا در مقطع دکتری تخصصی

افتخارات

      کسب رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در بین کلیه دانشجویان ورودی در دانشگاه فردوسی مشهد

      کسب رتبه 23 در کنکور دکتری تخصصی در بین تمام گرایش های روانشناسی بالینی ،عمومی، سلامت و تمامی گرایش های علوم تربیتی

      کسب رتبه اول دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ورودی

مقالات معتبر پژوهشی

  The prevalence of cigarette smoking and its relation with demographic and psychological characteristics among male students of north Khorasan university of medical sciences - Journal of international pharmaceutical research – 2018

  The Effectiveness of Group Therapy Based on Quality of Life on Resilience of Substance Abuser Women– Journal of Bojnord University of Medical Science – 2020

   Antecedents of relapse high-risk situations in women with opioid use disorder: a qualitative research - Journal of substance use – in revising of reviewers’ comments -2020

تدریس واحدهای درسی دانشگاهی

      اصول روانشناسی بالینی - دانشگاه غیر دولتی و غیرانتفاعی خیام مشهد

      آزمون های روانشناختی1 - دانشگاه غیر دولتی و غیرانتفاعی خیام مشهد

      آزمون های هوش - دانشگاه غیر دولتی و غیرانتفاعی خیام مشهد

      آزمون های روانشناختی1 - دانشگاه غیر دولتی و غیرانتفاعی خیام بهار

تدریس در کلاس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی

      کارگاه مقابله با وسوسه - بیماران مرکز اقامتی میان مدت درمان سوء مصرف زنان 4 ساعت

     کارگاه آموزشی اعتیاد چیست؟ - خانواده افراد سوءمصرف کننده مواد 10 ساعت

      کلاسهای آموزشی با عناوین: اعتیاد چیست؟وسوسه چیست؟ و مقابله با آن. مدیریت و تنظیم هیجان - بیماران مرکز درمان سوءمصرف مواد دماوند 100 ساعت

      گروه درمانی بهبود کیفیت زندگی - زنان تحت درمان در مرکز درمان سوءمصرف مواد 42 ساعت

      سخنرانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران با عنوان " عوامل خطرساز مستعد کننده به اعتیاد " - دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران 2 ساعت

      گروه درمانی پیشگیری از عود(دماوند) - زنان دارای اختلال مصرف مواد مخدر 48 ساعت

شرکت در کارگاههای آموزشی،  کنگره ها، سمپوزیوم و همایش ها

      دوره آموزشی روانشناسان کلینیک های ترک اعتیاد 80 ساعت - دانشگاه علوم بهزیستی خراسان رضوی مشهد-آبان 1389

      کارگاه آموزشی spss24 ساعت - دانشگاه فردوسی مشهد مهر 1391

     کارگاه آموزشی مخصوص مراکز درمان گذری (DIC)-24 ساعت - سازمان بهزیستی خراسان رضوی مشهد 1390

      کارگاه آموزشی درمان شیشه(ماتریکس) 32 ساعت - سازمان بهزیستی خراسان رضوی مشهد 1390

      دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد 1392

      53 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی (اختلالات شناختی در مصرف کنندگان مواد مخدر) 8 ساعت - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد تهران آبان 1395

      54 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی (شادکامی در رضایت از زندگی و اعتیاد) 8 ساعت - تهران آذر 1395

      55 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی (مبانی اعتیاد های رفتاری)- 8 ساعت تهران دی ماه 1395

      56 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی - 8 ساعت تهران بهمن ماه 1395

      57 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی - 8 ساعت -  تهران اسفند ماه 1395

      59 امین سمپوزیوم علمی اعتیاد و آسیب های روانی - 8 ساعت تهران اردیبهشت 1396

      شرکت در سخنرانی های علمی و آموزشی هیات علمی های دانشگاه - دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران در بازه مهر 1395 تا اسفند 1397 به صورت هفتگی

سایر موارد علمی پژوهشی- آموزشی

      عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394-1393)

      تدریس خصوصی دروس کارشناسی ارشد روانشناسی برای کنکور به داوطلبان (1392-1391)

      انجام محاسبات و دادن مشاوره های آماری در پایان نامه ها (1393-1391)

آشنایی با زبان های خارجی

      مسلط به ترجمه متون انگلیسی تخصصی روانشناسی

      دارای مدرک زبان MSRT

تالیف و ترجمه کتاب

      کتاب تالیفی: نما به نما علیه دخانیات (راهنمای فیلم سازان در حوزه سلامت) - در نوبت چاپ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آشنایی با نرم افزار ها

      آشنایی با search  پیشرفته ( و پایگاههای داده elsevier،  goole scholar، pubmed، emeraldو ....)

      Word

      Excel

      Power point

      Prezi

      SPSS

      End Note

      Amos

      MAXQDA

آشنایی با اجرا و تفسیر آزمون های روانی

      مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC-R

      آدمک گودیناف

      مقیاس هوشی کتل

      آزمون حافظه دیداری آندره ری

      آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت

      مقیاس حافظه بالینی وکسلر

      آزمون هوشی ریون

      آزمون حافظه بزرگسالان

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

                                            سه شنبه ها و چهارشنبه ها
 


 

تاریخ آخرین ویرایش: 31 تیر 1399 - 17:33:26
اقدام کننده: سیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 424