مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
شادی شایان
ارسال شده در تاریخ: 16 اردیبهشت 1402

شادی شایان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (دانشگاه شیراز): 90-92

 • عنوان پایان نامه : "بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی"استاد راهنما"جناب آقای دکتر سید محمدرضا تقوی

کارشناسی روانشناسی بالینی (دانشگاه فردوسی مشهد): 84- 87

 • عنوان پایان نامه : "رابطه بین بازسازی خلق و صفات شخصیتی گلدبرگ"(استاد راهنما: آقای دکتر جواد صالحی فدردی)
برنامه کاری حضور در کلینیک صبا
چهارشنبه ها
16 الی 21

سوابق کاری:

 • سابقه کار در کلینیک صبا(1392تا کنون)                                                
 • سابقه کار در کلینیک روان پژوه (1392تا 1394) سابقه کار در درمانگاه شوریده مشهد(13921394) سابقه کار در کلینیک دانشگاه شیراز (1390-1391)
 • پیشبینی سبک دلبستگی بزرگسالی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران،درج در مجموعه مقالات، تهران (1391)
 • رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون ،

1393)(.  مجله پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی علوم پزشکی ،24) 84)،35-44.

 • بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاههای فردوسی مشهد و

شیراز ،1394، مجله اصول بهداشت روانی،174،192-196

 • Too good mothering in Iranian culture (2016). Presented in the Third International Psychoanalytic  Conference organised by Ambedkar University Delhi (February 5th-7th, 2016, India International Centre)

 

سوابق پژوهشی:

 • شرکت در کنگره روانکاوی ایران ،1398، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در کنگره "روانکاوی، ابعاد، روشها و کاربردهای اجتماعی بالینی"1395، پروفسور سلمان اختر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شرکت درسومین کنگره روانکاوی هند و ایران "دعوت به بودن با دیگری؛دیالوگی بین ایران و هند"2016، دانشگاه امبدکار هندوستان.
 • شرکت در اولین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویا ،1393، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزارکننده کارگاه آموزشی عملی در خصوص تکنیکهای مصاحبه تشخیصی 1393  شرکت درکارگاه رواندرمانی کوتاه مدت یکپارچه نگر دکتر علیرضا عابدین1390 شرکت درکارگاه گروه درمانی یکپارچه نگر دکتر علیرضا عابدین 1390
 • شرکت در دوره فشرده آموزش عملی پایه در تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت رهنمودی، دکترعلی صاحبی 1389.
 • شرکت در دوره فشرده آموزش پایه در تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت رهنمودی،دکتر علی صاحبی 1388.
تاریخ آخرین ویرایش: 16 اردیبهشت 1402 - 18:20:33
اقدام کننده: شاهچراغی
تعداد مشاهده: 243