مقالات آموزشی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای

محمد رضا صنم یار- عطیه تقوی

جانان محبوبی - سمانه خمسه ای 

محمد رضا صنم یار

سمانه خمسه ای- سعیده باقری

 عطیه تقوی - سارا خواجه افضلی

مریم مرواریدی- هانیه میر

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
مینا شعبان زاده
هانیه میر
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
انواع برنامه‌‌های درسي و اهداف آن
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 5-انواع و مدل های برنامه ریزی درسیانواع برنامه‌‌های درسي و اهداف آن
ارسال شده در تاریخ: 7 دی 1393

در برنامه‌ی درسي «موضوع محور» يادگيري مكانيكي است، هدف‌ها و مراحل مختلف يادگيري قدم به قدم از قبل تعيين مي‌شوند و برنامه‌ی درسي از پيش تعيين و سازماندهي مي‌گردد.

در برنامه‌هاي درسي «دانش‌آموز محور» ويژگي‌ها و نيازهاي يادگيرنده مورد توجه قرار مي‌گيرد.

در برنامه‌هاي درسي «جامعه محور» اصلاح و توسعه‌ی جامعه، هدف اساسي است.

سطوح هدف‌ها: در يكي از نشريات (198) يونسكو مراحل زير پذيرفته شده است:

هدف‌هاي آرماني: كه فيلسوفان و ايدئولوگ‌هاي جامعه ارائه مي‌دهند؛ مانند تأسيس يك جامعه‌ی اسلامي.

مقاصد آموزشي: كه كليت آن‌ها از هدف‌هاي آرماني كمتر و ميان مدت است و به‌ طور مستقيم به هدف‌هاي آموزشي مربوط مي‌شوند؛ مانند تأسيس مدارس فني و حرفه‌اي.

هدف‌هاي جزيي كه وظاف ويژه مختص فرآيند ياددهي –يادگیري را بيان مي‌كنند و داراي سطوحي هستند؛ مثل مدرسه‌ی معين، درس خاص يا افراد روستا.

مهم اين است كه بپذيريم هدف‌ها «سطوح» دارند و هر سطحي از هدف‌هاي سطح بالاتر از خود تحليل شده است. با توجه به نوع نظام آموزشي خود كه شكل متمركز دارد و با توجه به وجود يك نظام اعتقادي همه شمول سطوح را براي هدف‌ها مي‌پذيريم: هدف‌هاي غايي (آرماني)،‌مقاصد آموزشي، هدف‌هاي كلي آموزشي «داراي سه سطح است»، هدف‌هاي دوره‌هاي تحصيلي، هدف‌هاي دوره‌هاي تحصيلي، هدف‌هاي يك درس در يك دوره، هدف‌هاي يك واحد تدريس.

منابع تعيين هدف‌ها: نظام اعتقادي و ارزشي، ماهيت يادگيرنده، ماهيت جامعه، ماهيت دانش، ماهيت يادگيري، به‌عنوان پنج منبع اساسي تعيين هدف‌ها مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

نظام اعتقادي و ارزشي (فلسفه): فلسفه در تمام تصميم‌گيري‌هاي برنامه‌ی درسي تعيين كننده است. همه‌ی مراحل تفكر و عمل در برنامه‌ی درسي مبتني بر ارزش است. فلسفه روي جنبه‌هاي اساسي برنامه‌ی درسي تأثير مي‌گذارد.

مهم‌ترين عنصر برنامه‌ی درسي، «هدف تعليم و تربيت» است. هر كدام از فلسفه‌ها هدف معيني را در نظر گرفته‌اند. پايدارگرايي پرورش عقل را هدف اساسي تلقي مي‌كند، ماهيت‌گرايي، پيشرفت‌گرايي، بازسازي گرايي به ترتيب تسلط به مفاهيم و اصول ماده‌ی درسي، توسعه‌ی زندگي اجتماعي دموكراتيك و بازسازي جامعه و تعليم و تربيت براي تغيير و اصلاح اجتماعي را هدف‌هاي اساسي برنامه‌ی درسي محسوب مي‌کنند.

نتيجه‌گيري: جايگاه نظام ارزشي و اعتقادي در برنامه‌ی درسي.

نظام ارزشي يكي از منابع برنامه‌ی درسي است. البته موقعيت اين منبع بالاتر از منابع ديگر يعني يادگيري، يادگيرنده، دانش و جامعه است. قضاوت و تصميم‌گيري درباره‌ی هر يك از منابع و در نهایت تعيين هدف بر اساس نوع فلسفه‌ی تربيتي انجام مي‌پذيرد.

بنابراين نظام اعتقادي و ارزشي در رأس هرم مفهومي برنامه‌ی درسي قرار دارد. جان ديويي در مفهوم تجربه‌ی همه‌ی عناصر برنامه‌ی درسي يعني يادگيرنده «رشد فرد و يادگيري» جامعه «فشارهاي اجتماعي» و دانش را تركيب كرد.

ماهيت يادگيري و تعيين هدف‌ها: «يادگيري» منبع ديگر هدف است. نخستين عنصري كه تحت تأثير ديدگاه يادگيري برنامه‌ريز قرار مي‌گيرد «هدف برنامه درسي» است. محتوا و بیان هدف‌ها براساس نظريه‌ی يادگيري حاكم بر فضاي برنامه‌ريزي تعيين مي‌گردند.

تاریخ آخرین ویرایش: 29 بهمن 1393 - 15:15:48
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 7893