مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

شيوه‌هاي افزايش عزت نفس
5-بالینیشيوه‌هاي افزايش عزت نفس
ارسال شده در تاریخ: 29 دی 1393

1- با خود مثبت حرف بزنيد

صدايي در ذهن شما وجود دارد كه مدام نجوا مي‌كند . اين صدا بخشي از عزت نفس شماو اغلب منفي است وجملاتي ازاين قبيل مي گويد،من خيلي چاق هستم يا من خسته ام. اين قيبل جملات بعداز مدتي درشماتأثيرمنفي ميگذاردومثلا شما احساس خستگي مي كنيد اما نكته جالب اين است كه شمانمي‌توانيد نداي دروني خود را براي ايجادعزت نفس وساختن الگو هاي مؤفقيت،برنامه ريزي كنيد.شگردكار،استفاده ازعبارتهاوجمله هاي مثبت است.

من خوشحال هستم،  من سالم هستم،  من معركه ام ! چند تا از جمله هاي خوب وهمه منظوره هستند.  اين جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صداي بلند تكرار كنيد، يا حتي آنها را بنويسيد. اهميت آن در اين است كه اين جمله رابه زمان حال وباايمان بيان كنيد.هرگاه نداي دروني خودراشنيديدكه شروع به ايجاداحساس منفي درشمامي‌كند آن رامتوقف سازيدوجمله‌ی مثبتي رادرباره همان موضوع،جايگزين آن كنيد.اين شيوه راامتحان كنيدوآنگاه خواهيدديد كه صحبت كردن باخود وسيله‌یسودمندي درايجادوضعيت مثبت است.

2-شخصيت جديد خود را تجسم كنيد.

اين امر اساساً همانند اصل استفاده از جملات مثبت است، با اين تفاوت كه به جاي استفاده از كلمات، در اين‌جا از تصاوير استفاده مي‌شود. آيا مي‌خواهيد لاغرتر و سالمتر باشيد؟ خودتان را به اين صورت تجسم كنيد. آيا مي‌خواهيد ارتقاء شغلي پيداكنيد؟خودتان رادرنقش سمت جديد تجسم كنيد زماني را به تجسم خود اختصاص دهيد تا وارد جزئيات امر شويد و از شخصيت جديد خود لذت ببريدچنانچه اين تصويررا دائما" ايجاد و تقويت كنيد،پذيرش رفتارهايي كه آن راتحكيم مي‌كند  آسان‌تر خواهد بود.

3-افرادي را بيابيد كه بتوانيد از آنان چيزي بياموزيد.

واضح است كه افرادبسياري وجوددارند كه بامشكلات ومسايلي مانندمشكلات شمامواجه شده‌اند شما مي‌توانيد با الگوقرار دادن آنان، چيزهاي زيادي بياموزيد.

4-به وادي‌هاي جديد قدم بگذاريد.

اغلب عزت نفس ما به سبب كوته بيني نسبت به زندگي،دچار افت و نزول مي شود هنگامي كه بر روي جنبه‌ی خاصي از زندگي بيش از حد يا به حدي بسيار طولاني تمركز مي كنيم، عمق نگري خودرا از دست مي دهيم. مسايل كوچك، بزرگ مي شوند ووقايع بسيار بيشتر از ارزش واقعي خود اهميت مي يابند آيا چنين موردي براي شمانيزپيش آمده است؟ اگر اين طور است.پس وقت آن است كه واردوادي جديد شويد مثلاً مي‌توانيد  به يك گشت سياحتي يا يك سفر ما جراجويانه برويد.

5- اهداف خود را تعيين كنيد.

 افرادي كه براي خوداهدافي روشن  دقيق وقابل اندازه گيري تعيين مي كنند.آنچه را كه مي خواهند به دست مي آورند.تعيين اهداف، بخش بسيار مهمي از ساختن عادات مثبت و در نتيجه افزايش عزت نفس به شمار مي آيد..

6-اتفاقات ناخوشايندزندگي را بپذيريد.

مامي توانيم بيشتر از آنچه فكر مي كنيم، زندگي خود را كنترل كنيم.  با وجود اين مواردي هست كه هيچ كنترلي نسبت به آنها نداريم و وقايع و امور نا خوشايند و ظاهرا" غير منصفانه‌ی بسياري در زندگي ما وجوددارد به عبارت ديگر،  گهگاه اين امور و اتفاقات ضربه اي به ما وارد مي‌كند بروز اين اتفاقات به خواست و اراده‌ی ما نبوده است و كاري براي ممانعت از آن‌ها نيز نمي‌توان انجام داد. پس بهتر است شانس و اقبال را فراموش كنيد. اين‌كه زندگي چگونه بايد باشد را فراموش كنيد و آن را با همين اتفاقات جاري وغير قابل پيش‌بيني بپذيريد. در واقع، شما مي‌توانيد از لحظاتي كه عزت نفس شما دچار افت ونزول مي گردد، بهره جويي كنيد افسردگي وغم و اندوه و نگراني، همگي در شما ايجاد خودخوري مي‌كند؛ بنابراين مي‌توانيد  آن را اصلاح كنيد و براي زندگي خود برنامه‌ريزي مجددي انجام دهيد.

7- باديگران مشورت كنيد.

گاهي اوقات ممكن است با مشكل بزرگ خاصي در زندگي خود مواجه شويد،  مانند ابتلا به بيماري خطرناك،  يا ممكن است دچار عادت مخربي مانند استفاده نادرست از داروها يا پرخوري شويد.دراين مواردكمك ديگران مي‌تواند كليد مشكل شما باشد.

8-بر وسوسه‌ی عادات ناپسندخود غلبه كنيد.

عادت‌هاي ناپسند، رفتارهاي ديرينه‌اي هستند كه شما را به سمت خود مي‌كشند هنگامي كه به سراغتان مي آيند. رهايي از آن‌ها دشوار است و به راحتي شما را به اين نتيجه مي‌رسانند كه (نمي‌توانيد  با اين حالت كنار بيايد) نكته اين است كه مجبور نيستيد با آن كناربياييد وسوسه‌ی عادات ناپسند معمولاً كمتر از دو دقيقه طول مي‌كشد آن‌ها شما را فريب مي دهند كه تصور كنيد تا ابد دست از شما بر نمي دارند؛ بنابراين هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغ‌تان آمد. سعي نكنيد آن را ناديده بگيريد،  بلكه روي آن تمركز كرده و با اعتماد به نفس آن را تحمل كنيد.

9-سه هفته آن را امتحان كنيد.

سازگاري با عادت ها ورفتارهاي جديد مستلزم زمان است. معلوم شده است كه هررفتار جديدي اگر به مدت سه هفته دنبال شود. احتمال زياد به صورت يك عادت دائمي در مي‌آيد. در ابتدا،  رفتار جديد، غريب به نظر مي آيد ومستلزم تلاش آگاهانه است. اما بعد از سه هفته به صورت بخشي از وجودتان درمي‌آيد. اگر واقعاً مصمم هستيد كه تحولي ايجاد كنيد خود را وادار كنيد كه با آن حداقل به مدت سه هفته زندگي كنيد.

10- با افراد مثبت‌انديش معاشرت كنيد.

سعي كنيدكه بيشتر در كنار افراد مثبت انديش باشيد؛ افرادي كه نسبت به زندگي و پيشامدهاي آن اشتياق زيادي دارند.  اين‌گونه افراد شمارا در پيشرفت وتعالي ياري مي‌كنند و متقابلاً اين امكان را فراهم مي آورند كه شما نيز آنان را در رشد وپيشرفتشان حمايت كنيد. اين امر، بخش بزرگي از فلسفه‌ی زندگي و دوستي است.

اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 2085