مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

هدی جلایر
ارسال شده در تاریخ: 23 اردیبهشت 1397

هدی جلایر

دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

لینک صفحه شخصی خانم جلایر

 

طرح عمومی در بیمارستان امدادی مشهد سال 86-88

طرح تخصصی در بیمارستان امام رضا بجنورد و بیمارستان ثامن ائمه چناران سال 93-96

فعالیت های اجرایی

کارگاه زوج درمانی دکتر سلیمی به مدت 80 ساعت در بیمارستان ابن سینا

کارگاه زوج درمانی دکتر علیرضا عابدین به مدت 80 ساعت در کلینیک صبا

کارگاه زوج درمانی دکتر توکلی به مدت 20 ساعت در بیمارستان ابن سینا

کارگاه روان درمانی کودک و نوجوان دکتر محمودی در بیمارستان ابن سینا به مدت 80 ساعت

کارگاه روابط زناشویی و جنسی دکتر آرش رمضانی

-  رابطه ادراک از سبک فرزندپروری والدین با جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی)

-  رابطه بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و رضايت شغلي با فرسودگي شغلي

-  علوم انسانی و روان‌شناسي اسلامی: چالش‌های پیش‌رو، استلزامات و پیامدها

دوره های گذرانده

روان درمانی فردی در بیمارستان ابن سینا و کلینیک هلال احمر بجنورد

زوج درمانی دربیمارستان ابن سینا و کلینیک هلال احمر بجنورد

خانواده درمانی دربیمارستان ابن سینا و کلینیک هلال احمر بجنورد

درمان دارویی بیماری های مختلف روان پزشکی در بیمارستان ابن سینا و کلینیک هلال احمر بجنورد

سوابق کاری

یکشنبه و پنج شنبه صبح

دوشنبه و سه شنبه عصر

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

تاریخ آخرین ویرایش: 15 اردیبهشت 1398 - 10:34:55
اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 804