مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

نمومه ازمون های بالینی
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتنمومه ازمون های بالینی
ارسال شده در تاریخ: 16 بهمن 1397

نمونه تست ها و آزمون های بالینی

درمانگران، اغلب با آزمون های بالینی، مراجعان خود را تحت آزمایش قرار می دهند تا درمان مناسب آن ها را تعیین کنند. آزمون های زیادی در مورد افسردگی، اضطراب، استرس و دیگر مشکلات بالینی وجود دارد که ابزاری کمک تشخیصی برای درمانگران است. باید توجه دااشت  که آزمون های بالینی به تنهایی برای تشخیص یک اختلال یا بیماری کافی نیستند و هدف آنها فراهم آوردن اطلاعات تکمیلی و ارزشمندی در کنار تشخیص متخصصین می باشد. بنابراین، این دسته از آزمون ها با تشخیص روانشناس انجام می شوند.

BDI&BAI -1

BenderG -2

MCMI3 -3

MMPI370 F -4

MMPI567 -5

SCL90 F -6

WMS -7

تاریخ آخرین ویرایش: 17 بهمن 1397 - 13:01:36
اقدام کننده: شیما خمسه
تعداد مشاهده: 92