مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

11-اختلالات نسياني،دليريوم و دمانس
5-بالینی 11-اختلالات نسياني،دليريوم و دمانس
لیست زیر مجموعه ها
4-راهکارهای درمان اختلالات نسياني،دليريوم و دمانس (0)
3-ارزیابی اختلالات نسياني،دليريوم و دمانس (0)
2-سبب شناسی اختلالات نسياني،دليريوم و دمانس (0)
1-معرفی اختلالات نسیانی،دلیریوم و دمانس (0)