مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

13-عقب ماندگی ذهنی
4-کودک و نوجوان 1-کودک 2-اختلالات رایج کودکان 13-عقب ماندگی ذهنی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 1 مطلب
عقب‌ماندگی ذهنی (mental Retardation)
1