مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

مشاوره اینترنتی
مشاوره اینترنتی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 5 مطلب
رزرو سالن
فراخوان مشاورین
راهنمای استفاده از سامانه مشاوره اینترنتی
مشاوره اینترنتی/زنده/آنلاین چیست؟
اطلاعات مسئولين بخش پذيرش مركز صبا
1