مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-سبکها و مهارتهای ارتباطی
6- شخصیت 5-سبکها و مهارتهای ارتباطی
لیست زیر مجموعه ها
1-تحلیل رفتار متقابل (1)

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 5 مطلب
مدیریت مشکلات ارتباطی
نقدورزی و نقدپذیری
تحول سبک‌های ارتباطی
هنر گوش دادن
خودافشایی چیست؟
1